arrow_left Alle nieuwsbrieven

Het potentieel van HIIT training bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hartaandoeningen en beroertes, zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Een sedentaire levensstijl en gebrek aan lichaamsbeweging zijn belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van deze aandoeningen. Ook bij patiënten die al hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt zorgt matig intensieve inspanning, bijvoorbeeld in de vorm van hartrevalidatie, voor een bewezen verlaging van het risico op (cardiovasculaire) sterfte1. Met andere woorden de patiënten in onze spreekkamer moeten ‘aan de bak’!


In de afgelopen jaren heeft een specifieke trainingsvorm veel aandacht gekregen vanwege zijn effectiviteit: High-Intensity Interval Training (HIIT). HIIT is een trainingsvorm waarbij korte uitbarstingen van intense lichamelijke activiteit worden afgewisseld met periodes van rust of lichte activiteit. Tijdens de actieve periodes worden deelnemers aangemoedigd om op een niveau van 80-95% van hun maximale hartslag te werken, wat resulteert in een intense inspanning. Dit zorgt voor een verhoogde hartslag, verbeterde zuurstofopname en versterking van het cardiovasculaire systeem. Het afwisselen van hoge intensiteit met korte rustperiodes stelt het lichaam in staat om anaerobe en aerobe energiebronnen efficiënter te benutten. Deze afwisseling stimuleert ook de productie van groeihormonen, wat kan bijdragen aan het verlagen van het cholesterolgehalte en het verbeteren van de bloeddruk, twee belangrijke factoren bij het verminderen van cardiovasculair risico.


Een van de belangrijkste voordelen van HIIT is de tijdsbesparing. Met slechts enkele minuten intensieve training kunnen patiënten vergelijkbare of zelfs betere resultaten behalen dan met langere periodes van matige inspanning. Dit maakt HIIT bijzonder aantrekkelijk voor mensen met beperkte tijd of mobiliteit. Een ander voordeel van HIIT is de aanpasbaarheid. De intensiteit en duur van de inspanning kunnen worden aangepast aan het individuele fitnessniveau en de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierdoor kan HIIT worden aangepast aan de specifieke behoeften en capaciteiten van patiënten met hart- en vaatziekten, waardoor het een veilige en haalbare trainingsvorm is.


Verschillende studies hebben de gunstige effecten van HIIT op de cardiovasculaire gezondheid bevestigd. Een onderzoek gepubliceerd in het American Journal of Cardiology toonde aan dat mensen die deelnamen aan een HIIT-programma significant meer verbeteringen zagen in hun cardiorespiratoire fitness in vergelijking met degenen die deelnamen aan traditionele, continue training met matige intensiteit2. Verder laat een groot overzichtsartikel uit 20183 vanuit meerdere studies zien dat HIIT zorgt voor verbetering van insulinegevoeligheid4,6, daling van bloeddruk4,5 en verbetering van lichaamssamenstelling4-6 met name bij volwassenen met overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. De verbetering die wordt gezien, is op zijn minst zo goed als met de traditionele matig intensieve continue training6. Een andere studie gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology concludeerde dat HIIT significant kan bijdragen aan het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid bij patiënten met hartfalen (met behouden ejectiefractie). Deelnemers aan het onderzoek vertoonden verbeteringen in de hartfunctie, verminderde symptomen van vermoeidheid en een betere kwaliteit van leven na deelname aan een HIIT-programma.


Ondanks alle voordelen van HIIT trainen en de gunstige gezondheidseffecten is belangrijk op te merken dat HIIT niet voor alle patiënten met hart- en vaatziekten geschikt is. Voorafgaand aan het starten van een HIIT-programma dienen patiënten een grondige evaluatie te ondergaan door een gekwalificeerde zorgverlener. Dit kan helpen om eventuele risico's te identificeren en de trainingsintensiteit en duur aan te passen aan de individuele behoeften van de patiënt. Bovendien moeten patiënten met hart- en vaatziekten tijdens het uitvoeren van HIIT nauwlettend worden gevolgd door een gekwalificeerde professional om eventuele complicaties of ongewenste bijwerkingen te detecteren en te behandelen.


In conclusie biedt High-Intensity Interval Training een effectieve en efficiënte manier om het cardiovasculaire risico te verminderen. Door de intense inspanning en afwisseling van activiteit stimuleert HIIT het cardiovasculaire systeem en verbetert het de algehele gezondheid. Voor degenen die op zoek zijn naar een snelle en effectieve manier om fit te worden en hun risico op (nieuwe) hart- en vaatziekten te verminderen, kan HIIT een waardevolle toevoeging zijn aan hun trainingsroutine.

Referenties:

  1. Martin BJ, Hauer T, Arena R, et al. Cardiac rehabilitation attendance and outcomes in coronary artery disease patients. Circulation. 2012; 126(6):677-687.
  2. Short-term and Long-term Feasibility, Safety, and Efficacy of High-Intensity Interval Training in Cardiac Rehabilitation. JAMA Cardiol. 2020;5(12):1382-1389
  3. High-Intensity Interval Training for Cardiometabolic Disease Prevention. Med Sci Sports Exerc. 2019 June ; 51(6): 1220–1226
  4. Kessler HS, Sisson SB, Short KR. The potential for high-intensity interval training to reduce cardiometabolic disease risk. Sports Med. 2012;42(6):489–509.
  5. Batacan RB Jr, Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS. Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Br J Sports Med. 201751:494–503.
  6. Jelleyman C, Yates T, O’Donovan G, et al. The effects of high-intensity interval training on glucose regulation and insulin resistance: a meta-analysis. Obes Rev. 2015;16(11):942–61.
  7. High-intensity interval training is effectibe and superior to moderate continuous training in patients sith heart failure with preserved ejection fraction: a randomized clinical trial. Eur J Prev Cardiol. 2020 Nov;27(16):1733-1743.


    Heeft u inhoudelijke vragen aangaande het onderwerp van deze nieuwsbrief? Stuurt u dan gerust een email naar communicatie@hartkliniek.com.

Lees hier meer nieuws

Myotone dystrofie type 1 en het hart

Patiënten met MD 1 ondervinden vaak geen directe cardiale klachten, waardoor de patiënt en zorgverlener het risico onderschatten. [...]

Hartkloppingen: overslag of extra slag?

Hartkloppingen hebben we allemaal wel eens. Meestal wordt dat beleefd als normaal: bij inspanning of nervositeit. [...]

Cardiovasculaire Risico's en Strategieën in de Behandeling van Kanker: Een Overzicht

De verbeterde overleving van patiënten met kanker en de behandelingen heeft geleid tot een toename van hart gerelateerde aandoeningen. [...]

Geen nieuwsartikel missen?

Ontvang per mail het meest recente nieuws over cardiologie

*verplicht
phone