Prijzen en vergoedingen HartKliniek

slider Tarieven verzekerde zorg (alle kosten worden vergoed vanuit de basiszorg)}

Uw zorgverzekeraar vergoedt al onze kosten als u Nederlands ingezetene bent en verwezen bent (u heeft een verwijsbrief). U betaalt in dit geval niets bij. Wel geldt uw eigen risico.

>> Tarieven HartKliniek 2017

>> Tarieven HartKliniek 2016

>> Naar de tarieven van voorgaande jaren

Diagnostisch onderzoek dat u, vrij naar uw wens, kunt afnemen (u betaalt zelf)

Hier vindt u onze prijzen als u de kosten niet vergoed krijgt van uw verzekeraar, bijvoorbeeld als niet bent verwezen (u heeft geen verwijsbrief) en/of u bent niet in Nederland verzekerd (tarieven onverzekerde zorg). U betaalt deze kosten cash of per pin voorafgaande aan de test aan onze balie.   

 • BLOEDONDERZOEK  35,- euro

Bloedonderzoek op uw totaal cholesterol, gunstig HDL, ongunstig LDL-cholesterol en uw glucose (suiker) gehalte. U krijgt de uitslag direct mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog. 

 • ECHO HALSSLAGADEREN (IMT carotiden):   95,- euro

De dikte van de slagaderwand wordt vooral bepaald door de mate van aderverkalking (atherosclerose). Uit meerdere studies is gebleken dat er een verband bestaat tussen de vaatwanddikte in de halsslagader en de mate van aderverkalking op andere plaatsen in het lichaam, met name rondom het hart. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. 

 • ECHO HART (echocardiogram):   195,- euro

Een echo van het hart (echocardiografie) geeft veel informatie over de werking van uw hart. Zowel de bouw, de vorm, de pompfunctie van het hart en werking van de hartkleppen en bloedstromen in het hart worden met een echocardiografisch onderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. 

 • ECG (hartfilmpje):   85,- euro

Een ECG kan onder meer informatie verschaffen over hartritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspier, een eerder doorgemaakt hartinfarct of bijvoorbeeld een verdikt hart (hypertrofie). Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt het ECG, inclusief handgeschreven beoordeling op het ECG, mee naar huis. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. 

 • HOLTER (24uur) hartritme-registratie thuis:   195,- euro

Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkast gedurende 24 uur. U krijgt in HartKliniek een apparaatje op uw borst geplakt dat u na 24 uur weer komt terugbrengen. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

 • EVENT-RECORDER TEST (4 dagen) hartritme-registratie bij u thuis:   195,- euro

Registratie en analyse van de hartslag op het moment dat u hartkloppingen ervaart over een periode van 4 dagen. U krijgt vanuit HartKliniek een klein mobiel apparaatje mee dat u zo nodig kunt gebruiken om naar believen een opname te maken van uw hartslag thuis, onderweg of waar u maar bent. Na afloop van de 4 dagen brengt u het apparaatje weer terug in HartKliniek. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

 • FIETSTEST (inspanningstest):   215,- euro

Een inspanningstest beoordeelt hoe de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning is. In rust zijn afwijkingen in het ECG niet altijd te zien. Bij inspanning moet het hart harder pompen en komen afwijkingen eerder aan het licht. De test wordt beoordeeld door de cardioloog en u krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog en de test wordt ook beoordeeld door de cardioloog zelf. U krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

 • VO2-MAX TEST:   nog niet beschikbaar

Met een VO2max test kan de maximale zuurstofopname worden onderzoek hetwelk geldt als dé maat voor conditie. De VO2max test is een maximale inspanningstest op de fietsergometer waarbij het volume en de samenstelling (O2, CO2) van de uitademingslucht wordt gemeten. Een VO2max Test geeft informatie over belangrijke inspanningsfysiologische waarden zoals de maximale zuurstofopname (VO2max), het omslagpunt, de verhouding tussen koolhydragen en vetten als brandstof in de energievoorziening en maximale hartslag (HFmax). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog en de test wordt beoordeeld ook door de cardioloog zelf. U krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

 • HARTCATHERISATIE (hartkatherisatie) kransslagaderen:   2125,- euro

Met een hartcatherisatie (medische term: coronair-angiografie) kunnen de grotere delen van de kransslagaderen zichtbaar worden gemaakt. Bij het onderzoek worden contrastmiddelen gebruikt en is er röntgenstralingsbelasting. Deze test is alleen op medische indicatie door cardioloog. Dat betekent dat u eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. U dient hiervoor derhalve eerst óók een consultatie cardioloog aan te vragen en te betalen (zie hieronder onder 'consultaties'). U krijgt de beoordeling van de hartcatheterisatie thuisgestuurd (rapport). Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd. Indien het onderzoek (direct) dient te worden opgevolgd door een behandeling (bijvoorbeeld dotter/stent behandeling, zullen hierover met u aanvullende financiële afspraken worden gemaakt.

 • MRI-SCAN HART:   575,- euro

Met behulp van een MRI-scan kunnen worden aangetoond of er echt sprake is van een hartinfarct, een ‘schampschot’ of een ontstoken hartspier. Het geeft ook informatie over de conditie van het hartspierweefsel en over bepaalde genetische hartafwijkingen. Deze test is alleen op medische indicatie door cardioloog. Heeft u een pacemaker, neurostimulator of inwendige insulinepomp, dan komt u in principe niet voor een MRI-scan in aanmerking. Dat betekent dat u eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. U dient hiervoor derhalve eerst óók een consultatie cardioloog aan te vragen en te betalen (zie hieronder onder 'consultaties'). Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd. Aansluitend op het onderzoek krijgt u de uitslag van dezelfde cardioloog.

 • CT-SCAN MULTISLICE CALCIUMSCORE  575,- euro

Dit onderzoek is geschikt voor het uitsluiten van gecalcificeerd (verkalkte) kransslagaderlijden. Het is een test die vooral geschikt is voor patiënten met atypische klachten en een laag tot intermediair risico op hart- en vaatziekten. Bij deze patiënten hangt een calciumscore van nul samen met een uitstekende prognose. Vanuit pathofysiologisch oogpunt bestaan er twijfels over het gebruik van de calciumscore-test bij vrouwen, meer onderzoek hier naar volgt nog. Deze test is alleen op medische indicatie door cardioloog. Dat betekent dat u eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. U dient hiervoor derhalve eerst óók een consultatie cardioloog aan te vragen en te betalen (zie hieronder onder 'consultaties'). Bij oudere patiënten (> 65 jaar) is het gebruik van de calciumscore niet aan te raden. Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd. Aansluitend op het onderzoek krijgt u de uitslag van dezelfde cardioloog. 

 • DOBUTAMINE FREQUENTIE-ECHO (DFE):   799,- euro

Dit onderzoek ('stress-echocardiografie') geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen om uw hartfrequentie te doen laten stijgen. Met dit onderzoek kan zuurstofgebrek van het hart worden aangetoond of uitgesloten met behulp van echografie. Deze test is alleen op medische indicatie door cardioloog. Dat betekent dat u eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit te melden. U dient hiervoor derhalve eerst óók een consultatie cardioloog aan te vragen en te betalen (zie hieronder onder 'consultaties'). Het onderzoek wordt in HartKliniek Dagbehandelcentrum uitgevoerd door een cardioloog. Aansluitend op het onderzoek krijgt u de uitslag van uw eigen cardioloog. 

Waarschuwing: De uitslag van een medische test kan u op het verkeerde spoor zetten. Het risico is meerledig: averechtse effecten op preventie bij zowel positieve als als negatieve uitslagen, röntgenstralenbelasting (bij CT-scan en hartcatheterisatie), onjuiste kansschatting (niet-optimale diagnostische betrouwbaarheid van de test), nadere diagnostiek terwijl hiervoor geen indicatie bestaat en tenslotte overdiagnostiek en overbehandeling. In het geval u opteert voor een ct-scan, stress-echocardiografisch onderzoek of hartcatheterisatie, kan dit alleen na indicatie door onze cardioloog.

Consultaties cardioloog die u, vrij naar uw wens, kunt afnemen (u betaalt zelf)

Hier vindt u onze prijzen als u de kosten niet vergoed krijgt van uw verzekeraar, bijvoorbeeld als niet bent verwezen (u heeft geen verwijsbrief) en/of u bent niet in Nederland verzekerd (tarieven onverzekerde zorg). U betaalt deze kosten cash of per pin voorafgaande aan het eerste consult aan onze balie.

 • Consult Cardiologie op de poli-cardiologie:   500,- euro

Eenmalig consult cardioloog op het spreekuur van de cardioloog. Een verwijzing is niet nodig. U kunt al uw vragen bespreken met de cardioloog. Indien nodig wordt meteen een ecg, echo en/of inspannings-fietstest gedaan zonder meerkosten. De cardioloog bespreekt meteen met u de uitslag en, indien nodig, een behandeladvies. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek direct mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • Second-Opinion Cardiologie:   500,- euro

Eenmalig consult bij de cardioloog ter bespreking / beoordeling van een door een andere cardioloog gestelde diagnose dan wel ingestelde behandeling. Verwijzing is niet nodig. Indien nodig wordt meteen een ecg, echo en/of inspannings-fietstest gedaan zonder meerkosten. Let op: Het second opinion is zónder verdere aanvullende onderzoeken. Medische rapporten kunnen worden besproken (neem alles mee aan oude medische gegevens). Ook de uitslagen van eerdere onderzoeken, die elders zijn gedaan, kunnen worden besproken. Onze cardioloog geeft meteen zijn/haar mening. U krijgt aansluitend een schriftelijk rapport van uw bezoek aan onze cardioloog met daarin een duidelijk advies mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • BuitenOm-poli (BOP) Cardiologie:   995,- euro per jaar (vanaf eerste consultatie)

U kunt zich onder de behandeling stellen van onze cardioloog op onze poli-cardiologie zonder verwijzing en/of zorgverzekering. Wij noemen deze service de 'BuitenOm-poli' (BOP), omdat u 'buiten-om het Nederlandse zorgstelsel' bij ons komt. Op de BOP worden hartpatiënten exact hetzelfde behandeld als op een reguliere poli in het ziekenhuis. Het enige verschil is dat de bezoekers van de buitenom-poli alles zelf moeten betalen. De BOP is handig voor mensen die geen zorgverzekering hebben en/of mensen zonder verwijzing van hun huisarts en die toch gecontroleerd en behandeld willen worden door de cardioloog.

U betaalt per jaar (vanaf eerste consultatie) een eenmalig bedrag van 995,-- euro. In dit bedrag zijn alle poliklinische consulten inbegrepen inclusief hartfunctie-onderzoek. Zo nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven. Er worden echter géén onzinnige consultaties en testen gedaan. Hartfunctie-onderzoek kan bestaan uit een ECG, een echo, een fietstest, een holter of een eventrecorder hartritme-onderzoek op indicatie van onze cardioloog. Alle andere (aanvullende) onderzoeken zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartcatheterisatie en CT of MRI-scans vallen niet onder de BOP en dient u apart af te rekenen. Ook de kosten voor eventuele ingrepen, zoals bijvoorbeeld pacemakerimplantatie, ablatie, dotteren, hartoperatie en het gebruik van voorgeschreven medicijnen moet u zelf betalen indien u hier niet voor bent verzekerd. Van ieder bezoek aan onze cardioloog ontvangt u een medisch verslag. Uw huisarts wordt niet geïnformeerd, tenzij u aan ons vraagt dit wel te doen.

Let op: In het geval u voor de BOP kiest, gaat u een afspraak met ons aan voor deze vorm van behandeling. U betaalt voor een reeks van behandelingen en niet voor een los consult. Als u toch afziet van een reeks behandelingen, kunnen we helaas geen restitutie verlenen. Indien u bijvoorbeeld maar eenmaal in het jaar van deelname wordt gezien, dan betaalt u toch het gehele bedrag over dat jaar. Heeft u eerst een HealthCheck gedaan en kiest u aansluitend (binnen 1 week) om aanvullend door te gaan via de BOP, dan worden de kosten die u kwijt was aan de HealthCheck eenmalig verrekend in het eerste kalenderjaar van de BOP. De kosten van de BOP verrekenen wij jaarlijks met u, tenzij u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van de BOP. Medische controle en behandeling op de BOP in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • HealthCheck medische check-up door de cardioloog:   in pakketten vanaf 250,- tot 645,- euro.

Grondige preventieve cardiovasculaire checkup precies zoals u dat wil (op maat in pakketten). De HealthCheck is een cardiologisch screening/keuring zonder instelling van behandeling. U ontvangt een uitgebreid rapport. Kijk op onze eigen site: HealthCheck.nl.

Als u verzekerd bent in het buitenland

Bent u verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Als u kort in het buitenland (EU lidstaat of Zwitserland) bent en plotseling ziek wordt, heeft u met een Europese zorgpas (EHIC) dezelfde rechten op wettelijke verplichte gezondheidszorg als de inwoners van het land dat u bezoekt. Voor meer informatie over de rechten die u heeft met de zorgpas en hoe u aan een dergelijke pas komt, verwijzen wij u door naar de >> website van de Europese Commissie. U kunt ook meer informatie vinden op: >> foreign and expat patients.