Prijzen en vergoedingen HartKliniek

 

Tarieven onverzekerde zorg (U heeft geen verwijsbrief en/of bent niet in Nederland verzekerd)

U betaalt de kosten cash of per pin aan onze balie.

 

ONDERZOEKEN en TESTEN

 • Bloedonderzoek (Totaal cholesterol, gunstig HDL, ongunstig LDL-chol & glucose):  35,- euro

U krijgt de uitslag direct mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog.

 • CT-scan hart (cardio-CT calciumscore):   575,- euro

Alleen op medische indicatie door cardioloog. Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd. Inclusief uitlegbespreking met cardioloog (geen consult) na de scan.

 • Dobutamine Stress-echocardiografie (dagbehandeling):  799,- euro

Alleen op medische indicatie door cardioloog.

 • ECHO halsslagaderen (IMT carotiden):  95,- euro

U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog.

 • ECHO HART (echocardiogram):  195,- euro

U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog.

 • ECG (hartfilmpje):  85,- euro

U krijgt het ECG, inclusief handgeschreven beoordeling op het ECG, mee naar huis. Het onderzoek is zonder consult cardioloog. 

 • Event-recorder (4 dagen) hartritme-registratie thuis:  195,- euro

Registratie en analyse van de hartslag op het moment dat u hartkloppingen ervaart over een periode van 4 dagen. U krijgt een klein mobiel apparaatje ter beschikking die u zo nodig kunt gebruiken om een opname te maken van de hartslag thuis. Het onderzoek is zonder consult cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

 • FIETSTEST (inspanningstest):  215,- euro

U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog.

 • Hartcatheterisatie (hartkatherisatie) kransslagaderen:  2125,- euro

Ook wel genoemd coronair-angiografie). Alleen op medische indicatie door cardioloog. U krijgt de beoordeling van de hartcatheterisatie mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd.

 • HOLTER (24uur) hartritme-registratie thuis:  195,- euro

Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkast gedurende 24 uur. Het onderzoek is zonder consult cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

 • MRI-scan hart:  575,- euro

Inclusief uitlegbespreking met cardioloog (geen consult) na de scan. U krijgt de beoordeling van de scan mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd.

 • MRI-scan hart Dobutamine-stress:  825,- euro

Alleen op medische indicatie door cardioloog. U krijgt de beoordeling van de scan mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt elders (niet in HartKliniek) uitgevoerd.

CONSULTATIES

 • Consult Cardiologie op de poli-cardiologie:  500,- euro

Eenmalig consult cardioloog op het spreekuur van de cardioloog. Verwijzing niet nodig. Indien nodig wordt meteen een ecg, echo en/of fietstest gedaan. De cardioloog bespreekt direct met u de uitslag e, indien nodig, een behandelplan. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek direct mee naar huis.

 • Second-Opinion Cardiologie:  500,- euro

Eenmalig consult bij de cardioloog ter bespreking / beoordeling van een door een andere cardioloog gestelde diagnose dan wel ingestelde behandeling. Verwijzing niet nodig. Het second opinion is zonder aanvullende onderzoeken; uitsluitend worden eerdere onderzoeken die elders zijn gedaan (her)beoordeeld. Indien een aanvullende test zoals ecg, echo en/of fietstest gedaan moet worden. Eventueel aanwezige eerdere medische gegevens kunnen worden besproken (neem alles mee aan oude medische gegevens!). De cardioloog bespreekt direct met u alle mogelijkheden. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek met advies direct mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • BuitenOm-poli Cardiologie:  995,- euro/jaar

Tegen betaling, kunt u zich het hele jaar laten controleren én behandelen door de cardioloog op onze poli-cardiologie zonder verwijzing en/of zorgverzekering. Wij noemen deze service 'BuitenOm-poli', omdat u 'buiten-om het Nederlandse zorgstelsel' bij ons komt. Op de 'BuitenOm-poli' worden hartpatiënten exact hetzelfde behandeld als op een reguliere poli in het ziekenhuis. Het enige verschil is dat de bezoekers van de buitenom-poli alles zelf betalen. De BuitenOm-poli is handig voor mensen die niet zijn zorgverzekerd en/of mensen die geen verwijzing van hun huisarts krijgen. Zo vaak als dat naar de mening van u en de cardioloog nodig is, worden er met u poliklinische afspraken gemaakt en consulten gedaan. Zo nodig krijgt u medicijnen en herhaalrecepten voorgeschreven. Iedere keer dat u bij ons op consult komt, wordt er op indicatie (zonder dat u hoeft bij te betalen) hartfunctie-onderzoek gedaan, maar er worden géén onzinnige testen gedaan. Hartfunctie-onderzoek kan bestaan uit een ECG, een echo, een fietstest, een HOLTER of EVENTrecorder-onderzoek. Alle andere (aanvullende) onderzoeken zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartcatheterisatie en CT of MRI-scans vallen niet onder het hartfunctie-onderzoek. De kosten van eventueel aanvullend onderzoek komen bovenop de kosten van de BuitenOm-poli en worden additioneel met u verrekend. Ook de kosten voor eventuele ingrepen, zoals bijvoorbeeld pacemakerimplantatie, ablatie, dotteren, hartoperatie en het gebruik van voorgeschreven medicijnen moet u aanvullend zelf betalen, tenzij u hierover met uw verzekeraar afspraken over kunt maken. Van ieder bezoek aan onze cardioloog ontvangt u een medisch verslag. Uw huisarts wordt niet geïnformeerd, tenzij u aan ons vraagt dit wel te doen. Heeft u eerst een HealthCheck gedaan en kiest u aansluitend (binnen 1 week) voor de BuitenOm-poli, dan worden de kosten die u kwijt was aan de HealthCheck eenmalig verrekend met het eerste jaar voor de BuitenOm-poli. De kosten van de BuitenOm-poli verrekenen wij jaarlijks met u, tenzij u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van de BuitenOm-poli. Medische behandeling op de BuitenOm-poli in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • HealthCheck medisch keuringen door de cardioloog:  250,- tot 645,- euro.

Grondige preventieve cardiovasculaire checkup precies zoals u dat wil (op maat in pakketten). De HealthCheck is een keuring zonder instelling van behandeling. U ontvangt een uitgebreid rapport. Kijk op HealthCheck.nl.

Als u verzekerd bent in het buitenland

Bent u verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Als u kort in het buitenland (EU lidstaat of Zwitserland) bent en plotseling ziek wordt, heeft u met een Europese zorgpas (EHIC) dezelfde rechten op wettelijke verplichte gezondheidszorg als de inwoners van het land dat u bezoekt. Voor meer informatie over de rechten die u heeft met de zorgpas en hoe u aan een dergelijke pas komt, verwijzen wij u door naar de >> website van de Europese Commissie. U kunt ook meer informatie vinden op: >> foreign and expat patients.

AGB code HartKliniek: 22-220473