Prijzen en vergoedingen HartKliniek

Tarieven verzekerde zorg (alle kosten worden vergoed vanuit de basiszorg)

Uw zorgverzekeraar vergoedt alle kosten als u Nederlands ingezetene bent met verwijzing. Uw eigen risico wordt verrekend.

 

>> Tarieven HartKliniek 2018

>> Tarieven HartKliniek 2017

>> Tarieven HartKliniek 2016

>> Naar de tarieven van voorgaande jaren


 

 

Tarieven onverzekerde zorg (prijslijst medische testen die u bij ons kunt laten doen zonder verwijzing)

Let op: De uitslag van een medische test kan u op het verkeerde spoor zetten. Het risico is meerledig: averechtse effecten op preventie bij zowel positieve als als negatieve uitslagen, röntgenstralenbelasting (bij CT-scan en hartcatheterisatie), onjuiste kans-schatting (niet-optimale diagnostische betrouwbaarheid van de test), nadere diagnostiek terwijl hiervoor geen indicatie bestaat en tenslotte overdiagnostiek en overbehandeling.

Bloedonderzoek cholesterol en suiker

   

 • BLOEDONDERZOEK  35,- euro

Bloedonderzoek op uw totaal cholesterol, gunstig HDL, ongunstig LDL-cholesterol en uw glucose (suiker) gehalte. U krijgt de uitslag direct mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog. 

Echografie halsslagaderen

 • ECHO HALSSLAGADEREN (IMT carotiden):   95,- euro

De dikte van de slagaderwand wordt vooral bepaald door de mate van aderverkalking (atherosclerose). Uit meerdere studies is gebleken dat er een verband bestaat tussen de vaatwanddikte in de halsslagader en de mate van aderverkalking op andere plaatsen in het lichaam, met name rondom het hart. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog.

Echografie van het hart

 • ECHO HART (transhoracaal echocardiogram):   195,- euro

Een echo van het hart (echocardiografie) geeft veel informatie over de werking van uw hart. Zowel de bouw, de vorm, de pompfunctie van het hart en werking van de hartkleppen en bloedstromen in het hart worden met een echocardiografisch onderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog.

ECG (hartfilmpje)

 • ECG (hartfilmpje):   85,- euro

Een ECG kan onder meer informatie verschaffen over hartritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspier, een eerder doorgemaakt hartinfarct of bijvoorbeeld een verdikt hart (hypertrofie). Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt het ECG, inclusief handgeschreven beoordeling op het ECG, mee naar huis. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. 

Hartritme analyse dmv HOLTER onderzoek thuis

 • HOLTER (24uur) hartritme-registratie thuis:   195,- euro

Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkast gedurende 24 uur. U krijgt in HartKliniek een apparaatje op uw borst geplakt dat u na 24 uur weer komt terugbrengen. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

Hartritme analyse dmv EVENT / MEMO recording thuis

 • EVENT-RECORDER TEST (4 dagen) hartritme-registratie bij u thuis:   195,- euro

Registratie en analyse van de hartslag op het moment dat u hartkloppingen ervaart over een periode van 4 dagen. U krijgt vanuit HartKliniek een klein mobiel apparaatje mee dat u zo nodig kunt gebruiken om naar believen een opname te maken van uw hartslag thuis, onderweg of waar u maar bent. Na afloop van de 4 dagen brengt u het apparaatje weer terug in HartKliniek. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

Inspanningsonderzoek dmv FIETSTEST

 • FIETSTEST (inspanningstest):   215,- euro

Een inspanningstest beoordeelt hoe de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning is. In rust zijn afwijkingen in het ECG niet altijd te zien. Bij inspanning moet het hart harder pompen en komen afwijkingen eerder aan het licht. De test wordt beoordeeld door de cardioloog en u krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog en de test wordt ook beoordeeld door de cardioloog zelf. U krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

Inspanningsonderzoek dmv VO2-MAX onderzoek

 • VO2-MAX TEST:   binnenkort beschikbaar in HartKliniek zelf, wij kunnen u in contact brengen met een andere zorginstelling

Met een VO2max test kan de maximale zuurstofopname worden onderzoek hetwelk geldt als dé maat voor conditie. De VO2max test is een maximale inspanningstest op de fietsergometer waarbij het volume en de samenstelling (O2, CO2) van de uitademingslucht wordt gemeten. Een VO2max Test geeft informatie over belangrijke inspanningsfysiologische waarden zoals de maximale zuurstofopname (VO2max), het omslagpunt, de verhouding tussen koolhydragen en vetten als brandstof in de energievoorziening en maximale hartslag (HFmax). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog en de test wordt beoordeeld ook door de cardioloog zelf. U krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

DFE stress-echo

 • DOBUTAMINE FREQUENTIE-ECHO (DFE):   999,- euro (indien aansluitend op een HealthCheck: 799,- euro)

Dit onderzoek ('stress-echocardiografie') geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen om uw hartfrequentie te doen laten stijgen. Met dit onderzoek kan zuurstofgebrek van het hart worden aangetoond of uitgesloten met behulp van echografie. Deze test is alleen op medische indicatie door onze cardioloog. Dat betekent dat u altijd eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit te melden. Het onderzoek wordt in het Cardiologie Dagbehandel Centrum te Almere uitgevoerd.

Consult cardioloog

Hier vindt u onze prijzen als u niet bent verwezen (u heeft geen verwijsbrief) en/of u bent niet in Nederland verzekerd en u wilt toch gezien worden door een cardioloog. U betaalt de kosten cash of per pin voorafgaande aan het eerste consult aan onze balie.

 • Eenmalig Consult Cardiologie op de poli-cardiologie:   500,- euro

Eenmalig consult cardioloog op het spreekuur van de cardioloog in HartKliniek. Verwijzing is niet nodig. U kunt al uw vragen bespreken met de cardioloog. Indien nodig wordt meteen een ecg, echo, holter en/of inspannings-fietstest gedaan zonder meerkosten. De cardioloog bespreekt meteen met u de uitslag en geeft indien nodig een behandeladvies. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek direct mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW. Indien vervolg consulten nodig zijn, worden hierover nieuwe afspraken gemaakt met u.

 • Adviesgesprek met onze cardioloog (bespreking van uw medische situatie op basis van diagnose/therapie elders): 750,- euro

Een uur in gesprek met onze cardioloog waarbij u alle gelegenheid krijgt ter bespreking / beoordeling van een door een andere cardioloog gestelde diagnose dan wel ingestelde behandeling. U kunt rustig al uw vragen stellen en bespreken. Verwijzing is niet nodig. Let op: Hier gaat het alleen om een gesprek met onze cardioloog zónder dat er aanvullende onderzoeken worden gedaan. Medische rapporten kunnen worden besproken (neem alles mee aan oude medische gegevens). Ook de uitslagen van eerdere onderzoeken, die elders zijn gedaan, kunnen worden besproken. Onze cardioloog geeft meteen zijn/haar mening in een rustis gesprek. U krijgt aansluitend een schriftelijk rapport van uw bezoek aan onze cardioloog met daarin een duidelijk advies mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW. Indien vervolg consulten nodig zijn, worden hierover nieuwe afspraken gemaakt met u.

 • Jaarlijks gecontroleerd worden op de poli-cardiologie ('BuitenOm-Poli) zonder verwijzing:   995,- euro per jaar

U kunt zich onder de behandeling stellen van onze cardioloog op onze poli-cardiologie zonder verwijzing en/of zorgverzekering. Wij noemen deze service de 'BuitenOm-poli' (BOP), omdat u 'buiten-om het Nederlandse zorgstelsel' bij ons komt. Op de BOP wordt u exact hetzelfde behandeld als op een reguliere poli in het ziekenhuis. Het enige verschil is dat de bezoekers van de BOP alles zelf moeten betalen. De BOP is handig voor mensen die geen zorgverzekering hebben en/of mensen zonder verwijzing van hun huisarts en die toch gecontroleerd en behandeld willen worden door de cardioloog.

Indien onze cardioloog bij u een behandeling instelt met medicatie en/of een ingreep voorstelt, dan dient u de kosten hiervan ook zelf te dragen, dan wel zelf hierover met uw verzekeraar in onderhandeling te gaan of u voor vergoeding in aanmerking komt.

U betaalt per jaar (vanaf eerste consultatie) een eenmalig bedrag van 995,-- euro. In dit bedrag zijn alle poliklinische consulten inbegrepen inclusief hartfunctie-onderzoek. Zo nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven. Er worden géén onzinnige consultaties en testen gedaan. Hartfunctie-onderzoek kan bestaan uit een ECG, een echo, een fietstest, een holter of een eventrecorder hartritme-onderzoek op indicatie van onze cardioloog. Alle andere (aanvullende) onderzoeken zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartcatheterisatie en CT of MRI-scans vallen niet onder de BOP en dient u apart af te rekenen. Ook de kosten voor eventuele ingrepen, zoals bijvoorbeeld pacemakerimplantatie, ablatie, dotteren, hartoperatie en het gebruik van voorgeschreven medicijnen moet u zelf betalen indien u hier niet voor bent verzekerd. Van ieder bezoek aan onze cardioloog ontvangt u een medisch verslag. Uw huisarts wordt niet geïnformeerd, tenzij u aan ons vraagt dit wel te doen.

In het geval u voor de BOP kiest, gaat u een afspraak met ons aan voor deze vorm van behandeling. U betaalt voor een reeks van behandelingen en niet voor een los consult. Als u toch afziet van een reeks behandelingen, kunnen we helaas geen restitutie verlenen. Indien u bijvoorbeeld maar eenmaal in het jaar van deelname wordt gezien, dan betaalt u toch het gehele bedrag over dat jaar. De kosten van de BOP verrekenen wij jaarlijks met u, tenzij u ons te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van de BOP. Medische controle en behandeling op de BOP in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

Preventieve HealthCheck

 • HealthCheck medische check-up door de cardioloog:   in pakketten vanaf 250,- tot 645,- euro.

Grondige preventieve cardiovasculaire checkup precies zoals u dat wil (op maat in pakketten). De HealthCheck is een cardiologisch screening/keuring zonder instelling van behandeling. U ontvangt een uitgebreid rapport. Kijk op onze eigen site: HealthCheck.nl.

Als u verzekerd bent in het buitenland

Bent u verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Als u kort in het buitenland (EU lidstaat of Zwitserland) bent en plotseling ziek wordt, heeft u met een Europese zorgpas (EHIC) dezelfde rechten op wettelijke verplichte gezondheidszorg als de inwoners van het land dat u bezoekt. Voor meer informatie over de rechten die u heeft met de zorgpas en hoe u aan een dergelijke pas komt, verwijzen wij u door naar de >> website van de Europese Commissie. U kunt ook meer informatie vinden op: >> foreign and expat patients.