Prijzen en vergoedingen HartKliniek

Tarieven

Uw zorgverzekeraar vergoedt onze zorg als u Nederlands ingezetene bent met een artsenverwijzing. Uw eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar, net zoals in het ziekenhuis, verrekend indien u dit nog niet heeft verbruikt. Kijk voor de kosten die wij in rekening bij uw zorgeverzekeraar brengen onder 'Tarieven verzekerde zorg'. Als u de kosten zelf betaalt, kunt u op eigen initiatief en buiten het zorgstelsel zorg bij ons afnemen. Uw eigen risico blijft dan onaangetast. Onder 'Tarieven onverzekerde zorg' treft u ons vrij te kiezen zorgaanbod aan.

Tarieven verzekerde zorg (u bent verwezen en verzekerd in Nederland, alle kosten worden vergoed)

Tarieven HartKliniek 2020 Tarieven HartKliniek 2019 Tarieven HartKliniek 2018 Tarieven HartKliniek 2017

Tarieven HartKliniek 2016

Naar de tarieven van voorgaande jaren

Tarieven onverzekerde zorg (medische testen en consulten op eigen initiatief)

ALLEEN GESPREK MET CARDIOLOOG:   400,- euro  (45 minuten)

Meer ruimte nodig voor een strikt persoonlijk en wat langer gesprek met een onafhankelijk cardioloog? Bijvoorbeeld om eerdere uitslagen en diagnose te bespreken of een medisch advies dat u elders heeft geheel vrijblijvend te laten toetsen door onze cardioloog. U heeft een 45 minuten durend persoonlijk en open gesprek met de cardioloog waarbij u op al uw vragen antwoord krijgt. Er wordt door ons geen notitie van dit gesprek gemaakt en ook geen dossier bijgehouden. Er worden tijdens deze afspraak geen onderzoeken verricht. Tip: Neem zo mogelijk al uw eerdere medische uitslagen en rapporten/brieven mee. Het tarief is vrijgesteld van BTW.

CONSULT BIJ CARDIOLOOG:    645,- euro

Eenmalig regulier consult bij de cardioloog van een uur. Meteen wordt een ecg en echo en/of inspannings-fietstest gedaan zonder meerkosten. De cardioloog bespreekt direct met u de uitslagen en geeft een (behandel)advies. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek direct mee naar huis. Wij sturen uw huisarts hiervan een kopie. Indien vervolg consulten en controles nodig zijn, worden hierover nieuwe afspraken gemaakt met u. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen 'vaker bij ons te komen voor controles en behandeling. U wordt dan door ons behandeld 'buiten het Nederlandse zorgstelsel om' tegen een tarief dat u zelf betaalt. Indien onze cardioloog bij u een behandeling instelt met medicatie en/of een ingreep (dotter, ablatie, operatie etc) voorstelt, dan dient u de kosten hiervan ook zelf te dragen, dan wel zelf hierover met uw verzekeraar in onderhandeling te gaan of u alsnog voor deze medicate / ingreep voor vergoeding in aanmerking komt. Medische controle en behandeling in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

BLOEDONDERZOEK  35,- euro 

Bloedonderzoek op uw totaal cholesterol, gunstig HDL, ongunstig LDL-cholesterol en uw glucose (suiker) gehalte. U krijgt de uitslag direct mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult cardioloog. 

ECHO HALSSLAGADEREN (IMT carotiden):   95,- euro

De dikte van de slagaderwand wordt vooral bepaald door de mate van aderverkalking (atherosclerose). Uit meerdere studies is gebleken dat er een verband bestaat tussen de vaatwanddikte in de halsslagader en de mate van aderverkalking op andere plaatsen in het lichaam, met name rondom het hart. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog.

ECHO HART (transhoracaal echocardiogram):   210,- euro

Een echo van het hart (echocardiografie) geeft veel informatie over de werking van uw hart. Zowel de bouw, de vorm, de pompfunctie van het hart en werking van de hartkleppen en bloedstromen in het hart worden met een echocardiografisch onderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog.

ECG (hartfilmpje):   85,- euro

Een ECG kan onder meer informatie verschaffen over hartritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspier, een eerder doorgemaakt hartinfarct of bijvoorbeeld een verdikt hart (hypertrofie). Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt het ECG, inclusief handgeschreven beoordeling op het ECG, mee naar huis. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. 

HOLTER (24uur) hartritme-registratie thuis:   215,- euro

Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkast gedurende 24 uur. U krijgt in HartKliniek een apparaatje op uw borst geplakt dat u na 24 uur weer komt terugbrengen. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

EVENT-RECORDER TEST (4 dagen) hartritme-registratie bij u thuis:   235,- euro

Registratie en analyse van de hartslag op het moment dat u hartkloppingen ervaart over een periode van 4 dagen. U krijgt vanuit HartKliniek een klein mobiel apparaatje mee dat u zo nodig kunt gebruiken om naar believen een opname te maken van uw hartslag thuis, onderweg of waar u maar bent. Na afloop van de 4 dagen brengt u het apparaatje weer terug in HartKliniek. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking van de cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd (rapport).

FIETSTEST (inspanningstest):   225,- euro

Een inspanningstest beoordeelt hoe de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning is. In rust zijn afwijkingen in het ECG niet altijd te zien. Bij inspanning moet het hart harder pompen en komen afwijkingen eerder aan het licht. De test wordt beoordeeld door de cardioloog en u krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog en de test wordt ook beoordeeld door de cardioloog zelf. U krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

DOBUTAMINE FREQUENTIE-ECHO (DFE):   999,- euro (indien aansluitend op een HealthCheck: 799,- euro)

Dit onderzoek ('stress-echocardiografie') geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen om uw hartfrequentie te doen laten stijgen. Met dit onderzoek kan zuurstofgebrek van het hart worden aangetoond of uitgesloten met behulp van echografie. Deze test is alleen op medische indicatie door onze cardioloog. Dat betekent dat u altijd eerst wordt gezien door onze cardioloog waarbij wordt bepaald of dit onderzoek voor u het juiste onderzoek is. Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit te melden. Het onderzoek wordt in het Cardiologie Dagbehandel Centrum te Almere uitgevoerd.

HEALTHCHECK: medische check-up door de cardioloog:   in pakketten vanaf 250,- tot 699,- euro.

Grondige preventieve cardiovasculaire checkup, aangeboden in pakketten, zonder instelling van behandeling. Kijk op onze eigen site: HealthCheck.nl.

Als u verzekerd bent in het buitenland

Bent u verzekerd in het buitenland, dan is het goed om ervan bewust te zijn dat er dan andere regels gelden. Als u kort in het buitenland (EU lidstaat of Zwitserland) bent en plotseling ziek wordt, heeft u met een Europese zorgpas (EHIC) dezelfde rechten op wettelijke verplichte gezondheidszorg als de inwoners van het land dat u bezoekt. Voor meer informatie over de rechten die u heeft met de zorgpas en hoe u aan een dergelijke pas komt, verwijzen wij u door naar de website van de Europese Commissie. U kunt ook meer informatie vinden op: foreign and expat patients.

Informatie over uw zorgnota

De website de zorgnota.nl geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars en bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. Ook op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u informatie over de zorgrekening.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Download hier onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

EUCURA logo