Samenwerken

Bij HartKliniek staat samenwerken centraal. Dit doen wij graag op basis van gelijkheid en in onderling vertrouwen met als doel het leveren van optimale zorg voor onze gezamenlijke patiënten.

Consultatie of alleen diagnostiek

Uw patiënten kunnen bij HartKliniek terecht voor een consultatie of alleen diagnostiek. Welke zorg voor uw patiënt van belang is, beslist u in uw zorgvraag.

HartKliniek voorziet in eerstelijnsdiagnostiek, zoals een ECG, Holter, Eventregistratie, 24uurs bloeddrukmeting, echo van het hart en een inspanningstest (fietstest). Bekijk een overzicht van de eerstelijnsdiagnostiek mogelijkheden.

Indien uw patiënt toch door de cardioloog zelf gezien moet worden, dan worden de (jaar)controles niet standaard afgesproken als deze controles ook bij u kunnen plaatsvinden. Onze cardiologen zijn laagdrempelig en stemmen hun zorg af op uw vraag en aanbod.

Directe terugkoppeling

U ontvangt direct na ieder consult (dezelfde dag) digitaal van ons de medische verslaglegging met daarin onze bevindingen, behandeling en mogelijke adviezen via Edifact of Zorgmail. Indien er sprake is van spoedproblematiek, wordt u direct gebeld door de cardioloog voor intercollegiaal overleg.

Directe ECG-beoordeling

Indien u tijdens uw consult met een patiënt twijfelt over het ECG, dan kunt u deze, volledig anoniem, insturen via Whatsapp of Fax. Onze cardiologen beoordelen dan het ECG en u ontvangt direct een terugkoppeling. Zo hoeft u uw patiënt niet meer door te verwijzen naar de tweede lijn en heeft u sneller de uitslag. Lees meer over deze dienst.

Uw patiënt staat centraal

HartKliniek kent een kleinschalige setting waarbij korte wachttijden en persoonlijke aandacht voorop staan. Onze cardioloog begeleidt uw patiënt persoonlijk gedurende het bezoek aan HartKliniek. Zo verricht de cardioloog zelf de onderzoeken of is daarbij aanwezig. De specialist neemt ruim de tijd voor uw patiënt, zodat hij alle ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen en er voldoende tijd is om uw patiënt in heldere bewoording de uitslag van het onderzoek en/of het vervolgtraject uit te leggen.

phone