088 - 500 2000

De cardiologen van HartKliniek

Cardioloog Chris Hie (BIG 29054381101)

Dr Hie

Mensen met hartproblemen maken zich vaak grote zorgen, juist omdat het hart zo’n belangrijk onderdeel is van het menselijk lichaam. Maar ook met een minder goed functionerend hart kunnen mensen nog een heel redelijke kwaliteit van leven hebben. Een positieve instelling is dan ook zeker nodig in mijn werk. Ik zoek altijd naar kansen voor de patiënt. De mogelijkheden om mensen te behandelen nemen ook steeds verder toe. Bijvoorbeeld de techniek om via de lies een nieuwe hartklep te implanteren. Het gaat mij altijd om verbetering van de kwaliteit van leven. Met HartKliniek kan ik mij hier voor 100% inzetten.

Curriculum Vitae Chris Hie   -   Waardeer Drs. Hie op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Menno Baars (BIG 19032215301)

Dr. Menno Baars

Menno Baars is opgeleid tot algemeen cardioloog in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en aan Harvard University (USA). "De start van HartKliniek betekende voor mij een unieke kans om samen met mijn collega's een zelfstandig expertisecentrum op te zetten waar men weer de tijd neemt voor de patiënt en ook de cardioloog optimaal tot zijn recht komt. In februari 2014 startten we met de eerste patiënt en in 2015 hadden we al duizenden patiënten overgenomen uit gewone ziekenhuizen. Een heel mooie prestatie waar wij bijzonder blij mee zijn." Menno Baars haalt bij herhaling de hoogste waardering ('beste cardioloog van Nederland') op Zorgkaart Nederland (2016 - 2018) en heeft bijzondere aandacht voor het vrouwenhart (vrouwencardioloog).

Curriculum Vitae Menno Baars   -   Waardeer Drs. Baars op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Sinan Altuntas (BIG 9059671301)

Sinan Altuntas cardioloog

Dokter Sinan Altuntas studeerde geneeskunde aan het UMC St. Radboud te Nijmegen en werd opgeleid tot algemeen cardioloog in Duitsland (Kleef). Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de beeldvorming binnen de cardiologie. "Mijn belangstelling voor het hart als motor van het lichaam ontstond reeds tijdens mijn opleiding geneeskunde. Dit werd tijdens mijn opleiding tot cardioloog alleen maar groter. Een goede patiëntenzorg staat bij mij hoog in het vaandel. Hartkliniek Nederland biedt mij de mogelijkheid om weer 'ouderwets te dokteren' waarbij de zorg teruggebracht wordt naar de menselijke maat en onnodige zorg en ziekenhuisopnames vermeden worden. Hierbij wordt cardiologische zorg op het hoogste niveau en met de modernste inzichten en technieken geleverd.” 

Curriculum Vitae Sinan Altuntas   -   Waardeer Drs. Altuntas op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Mai Ngo (BIG 69061364201)

Cardioloog Mai Ngo

Mai Ngo is opgeleid in het Thorax Centrum Twente. Zij is gespecialiseerd in de cardiologische imaging zoals echocardiografie en coronaire CT-scan techniek. Drs. Ngo “ik vind het prettig om patiënten goed te begeleiden. Tijd, kennis , aandacht en duidelijkheid zijn de belangrijkste factoren die elke patiënt verdient. Wat ik erg prettig vind, is dat wij in HartKliniek de mensen alles kunnen bieden, van diagnostiek en therapie tot aan nazorg met hartrevalidatie. Wij hebben alles in eigen hand. Ook belangrijk is dat vanaf het begin tot aan het einde van de behandeling steeds dezelfde specialist zich bekommerd om zijn/haar patiënt. De cardiale zorg verplaatst steeds zich meer. Er is tegenwoordig steeds vaker tailor made medicine , gericht op de individuele patiënt hetzij de vrouw, hetzij de geriatrische patiënt, hetzij de etnische verschillen. Dit maakt het vak veelzijdig en blijft het een uitdaging om de allerbeste zorg aan de patiënt te kunnen leveren.

 -   Waardeer Drs. Ngo op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Edward Gabeler (BIG 29058677401)

Edward Gabeler cardioloog

Edward Gabeler studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam op Endovasculaire Photodynamische Therapie ter voorkoming van vaatvernauwingen, met een beurs van de Nederlandse Hartstichting. Tevens werd hij in het EMC opgeleid tot algemeen cardioloog. Speciale aandacht heeft hij voor de pacemakers, hartritmestoornissen, hartklep-afwijkingen, hartfalen en interventionele cardiologie (dotteren, ableren). In Antwerpen (België) werd hij getraind in de elektrofysiologie. Dr. Gabeler heeft een bijzondere aantekening in de luchtvaart-geneeskunde: hij is in het bezit van de Aviation Medical Examiner bevoegdheid (CL2). Als lid van de vakgroep cardiologie van HartKliniek Nederland streeft hij ernaar om te allen tijde hoogwaardige en betrouwbare cardiale zorg op maat te geven, met aandacht voor elke patiënt.

Curriculum Vitae Edward Gabeler   -   Waardeer Dr. Gabeler op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Peter Kievit (BIG 19047152701)

Dr Peter Kievit

Peter Kievit studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en werd opgeleid tot cardioloog in het Radboudumc Nijmegen. In 2009 promoveerde hij op de lange termijn uitkomsten bij patiënten die succesvol behandeld waren met thrombolyse voor een acuut hartinfarct. Hij heeft bijna 10 jaar gewerkt als staflid in het Radboudumc met als aandachtsgebieden acute cardiologie, niet-invasieve beeldvorming en klinische besluitvorming rondom ingrepen aan hartkleppen en kransslagaderen. Daarbij heeft hij een actieve rol gespeeld in het opleiden van arts-assistenten tot cardioloog. Naast zijn vak als cardioloog is hij geïnteresseerd in management, wat geresulteerd heeft in het succesvol afronden van een MBA voor zorgprofessionals. In 2018 heeft hij bewust gekozen zijn werk voort te zetten bij Hartkliniek Nederland, omdat een zelfstandig expertisecentrum met ruime aandacht voor de patiënt de optimale omgeving is voor het leveren van toegankelijke cardiologische zorg van topkwaliteit.

Curriculum Vitae Peter Kievit   -   Waardeer Dr. Kievit op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Sheba Ahmed (BIG 19061503601)

hartkliniek cardioloog sheba ahmed

Sheba Ahmed studeerde geneeskunde aan de Universteit Leiden en werd in het Universitair Medisch Centrum Groningen opgeleid tot cardioloog met aandacht voor de niet-invasieve beeldvorming. Tevens promoveerde zij aan het UMCG op de veiligheid en werkzaamheid van amiodaron voor de preventie van boezemfibrilleren. Dr Ahmed:"Het diagnosticeren en behandelen van hart-en vaatziekten blijven de hoeksteen van het werk als cardioloog. Preventie en het streven naar een gezonde(re) levensstijl bijvoorbeeld met behulp van hartrevalidatie spelen echter ook een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse cardiologische praktijk. Door tijd en aandacht te kunnen geven aan de mens achter de patient biedt de Hartkliniek mij de mogelijkheid om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. De patient kan hierdoor niet alleen rekenen op excellente cardiologische zorg in al zijn facetten, maar is hij of zij een werkelijke partner in de eigen behandeling.”

Curriculum Dr Sheba Ahmed   -   Waardeer Dr. Ahmed op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Bettina Massaar - Hagen  (BIG 59056604501)

Hartkliniek Cardioloog Bettina Massaar - Hagen

Bettina Massaar-Hagen heeft in Duitsland geneeskundegestudeerd , succelvol afgerond in 2000 als internist en in 2002 als cardioloog. Na haar afstuderen heeft zij haar echtgenoot gevolgd naar Nederland. Sinds november 2002 werkt zij in de regio Zuid Holland en Utrecht als Cardioloog. Haar speciale belangstelling gaat uit naar imaging, revalidatie , preventie en vrouwen cardiologie. Voor het imaging deel heeft zij een aantal opleidingen succesvol gevolgd om tot Europese certificering te komen. Bettina Massaar hecht waarde aan de patiënt-arts relatie.Het gesprek is voor haar de basis van individuele zorg.

Curriculum Bettina Massaar - Hagen   -   Waardeer Bettina Massaar - Hagen op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Bert Baars  (BIG 99019747501)

Hartkliniek Cardioloog Bert Baars

Hubert F. Baars groeide op in Nederland en haalde zijn artsexamen in 1985 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde de militaire diensttijd als arts-officier in het Militair Hospitaal te Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde. In 1987 ving de officiële opleiding aan tot cardioloog in het Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1993 werd hij geregistreerd als algemeen cardioloog.

In 1994 kreeg Baars een full time aanstelling als algemeen cardioloog in het toenmalige Maria Ziekenhuis te Tilburg, tegenwoordig het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In de jaren die volgden specialiseerde Baars zich geleidelijk aan in de genetische cardiologie, het subspecialisme dat zich bezig houdt met erfelijke hartziekten.

In 2006 resulteerde deze ontwikkeling in de oprichting van de cardiogenetica kliniek Brabant in nauwe samenwerking met het ETZ en de afdeling Klinische Genetica van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2008 kreeg Baars een part time aanstelling als consulterend genetisch cardioloog in het UMC Utrecht. Tegenwoordig maakt hij nog steeds deel uit van het cardiogenetica team van het UMCU waarbij genetica spreekuur wordt gedaan in de, met het UMCU geassocieerde, Bergman Clinics te Bilthoven.

Tevens is Baars consultant in enkele grote, niet Universitaire opleidingsziekenhuizen, i.c. het Haga Ziekenhuis van Den Haag, het OLVG te Amsterdam en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.

In 2016 richtte Baars en zijn partner PsyCaGen-Clinics op in Delft, een klein expertise- en onderwijs centrum voor psychotherapie, cardiologie en genetica.

In 2019 opende Baars met een collega en een tweetal zakenpartners de DNA Kliniek Den Haag te Rijswijk.

Baars is de editor in chief van het tekstboek “Clinical Cardiogenetics” dat in 2011 voor het eerst werd uitgegeven. In 2016 werd de tweede editie van het boek gepubliceerd met bijdragen van vele “worldwide leading experts” op hun eigen deelgebieden. De derde editie zal medio 2019 worden uitgegeven.

Baars is tevens lid van de editorial board van het internet tijdschrift Cardiogenetics.it.

In 2018 werd hij benoemd tot Fellow of the European Society of Cardiology, een eretitel voor geleverde prestaties op het gebied van de cardiologie.

Curriculum Vitae Bert Baars   -   Waardeer Bert Baars op Zorgkaart Nederland