De cardiologen van HartKliniek

Cardioloog Chris Hie (BIG 29054381101)

Dr Hie

Mensen met hartproblemen maken zich vaak grote zorgen, juist omdat het hart zo’n belangrijk onderdeel is van het menselijk lichaam. Maar ook met een minder goed functionerend hart kunnen mensen nog een heel redelijke kwaliteit van leven hebben. Een positieve instelling is dan ook zeker nodig in mijn werk. Ik zoek altijd naar kansen voor de patiënt. De mogelijkheden om mensen te behandelen nemen ook steeds verder toe. Bijvoorbeeld de techniek om via de lies een nieuwe hartklep te implanteren. Het gaat mij altijd om verbetering van de kwaliteit van leven. Met HartKliniek kan ik mij hier voor 100% inzetten.

Curriculum Vitae Chris Hie   -   Waardeer Drs. Hie op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Menno Baars (BIG 19032215301)

Dr. Menno Baars

Menno Baars is opgeleid tot algemeen cardioloog in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en aan Harvard University (USA). "De start van HartKliniek betekende voor mij een unieke kans om samen met mijn collega's een zelfstandig expertisecentrum op te zetten waar men weer de tijd neemt voor de patiënt en ook de cardioloog optimaal tot zijn recht komt. In februari 2014 startten we met de eerste patiënt en in 2015 hadden we al duizenden patiënten overgenomen uit gewone ziekenhuizen. Een heel mooie prestatie waar wij bijzonder blij mee zijn." Menno Baars haalt bij herhaling de hoogste waardering ('beste cardioloog van Nederland') op Zorgkaart Nederland (2016 - 2018) en heeft bijzondere aandacht voor het vrouwenhart (vrouwencardioloog).

Curriculum Vitae Menno Baars   -   Waardeer Drs. Baars op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Sinan Altuntas (BIG 9059671301)

Sinan Altuntas cardioloog hartkliniek

Dokter Sinan Altuntas studeerde geneeskunde aan het UMC St. Radboud te Nijmegen en werd opgeleid tot algemeen cardioloog in Duitsland (Kleef). Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de beeldvorming binnen de cardiologie. "Mijn belangstelling voor het hart als motor van het lichaam ontstond reeds tijdens mijn opleiding geneeskunde. Dit werd tijdens mijn opleiding tot cardioloog alleen maar groter. Een goede patiëntenzorg staat bij mij hoog in het vaandel. Hartkliniek Nederland biedt mij de mogelijkheid om weer 'ouderwets te dokteren' waarbij de zorg teruggebracht wordt naar de menselijke maat en onnodige zorg en ziekenhuisopnames vermeden worden. Hierbij wordt cardiologische zorg op het hoogste niveau en met de modernste inzichten en technieken geleverd.” 

Curriculum Vitae Sinan Altuntas   -   Waardeer Drs. Altuntas op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Mai Ngo (BIG 69061364201)

Cardioloog Mai Ngo

Mai Ngo is opgeleid in het Thorax Centrum Twente. Zij is gespecialiseerd in de cardiologische imaging zoals echocardiografie en coronaire CT-scan techniek. Drs. Ngo “ik vind het prettig om patiënten goed te begeleiden. Tijd, kennis , aandacht en duidelijkheid zijn de belangrijkste factoren die elke patiënt verdient. Wat ik erg prettig vind, is dat wij in HartKliniek de mensen alles kunnen bieden, van diagnostiek en therapie tot aan nazorg met hartrevalidatie. Wij hebben alles in eigen hand. Ook belangrijk is dat vanaf het begin tot aan het einde van de behandeling steeds dezelfde specialist zich bekommerd om zijn/haar patiënt. De cardiale zorg verplaatst steeds zich meer. Er is tegenwoordig steeds vaker tailor made medicine , gericht op de individuele patiënt hetzij de vrouw, hetzij de geriatrische patiënt, hetzij de etnische verschillen. Dit maakt het vak veelzijdig en blijft het een uitdaging om de allerbeste zorg aan de patiënt te kunnen leveren.

 -   Waardeer Drs. Ngo op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Edward Gabeler (BIG 29058677401)

Edward Gabeler cardioloog

Edward Gabeler studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam op Endovasculaire Photodynamische Therapie ter voorkoming van vaatvernauwingen, met een beurs van de Nederlandse Hartstichting. Tevens werd hij in het EMC opgeleid tot algemeen cardioloog. Speciale aandacht heeft hij voor de pacemakers, hartritmestoornissen, hartklep-afwijkingen, hartfalen en interventionele cardiologie (dotteren, ableren). In Antwerpen (België) werd hij getraind in de elektrofysiologie. Dr. Gabeler heeft een bijzondere aantekening in de luchtvaart-geneeskunde: hij is in het bezit van de Aviation Medical Examiner bevoegdheid (CL2). Als lid van de vakgroep cardiologie van HartKliniek Nederland streeft hij ernaar om te allen tijde hoogwaardige en betrouwbare cardiale zorg op maat te geven, met aandacht voor elke patiënt.

Curriculum Vitae Edward Gabeler   -   Waardeer Dr. Gabeler op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Peter Kievit (BIG 19047152701)

Dr Peter Kievit

Peter Kievit studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en werd opgeleid tot cardioloog in het Radboudumc Nijmegen. In 2009 promoveerde hij op de lange termijn uitkomsten bij patiënten die succesvol behandeld waren met thrombolyse voor een acuut hartinfarct. Hij heeft bijna 10 jaar gewerkt als staflid in het Radboudumc met als aandachtsgebieden acute cardiologie, niet-invasieve beeldvorming en klinische besluitvorming rondom ingrepen aan hartkleppen en kransslagaderen. Daarbij heeft hij een actieve rol gespeeld in het opleiden van arts-assistenten tot cardioloog. Naast zijn vak als cardioloog is hij geïnteresseerd in management, wat geresulteerd heeft in het succesvol afronden van een MBA voor zorgprofessionals. In 2018 heeft hij bewust gekozen zijn werk voort te zetten bij Hartkliniek Nederland, omdat een zelfstandig expertisecentrum met ruime aandacht voor de patiënt de optimale omgeving is voor het leveren van toegankelijke cardiologische zorg van topkwaliteit.

Curriculum Vitae Peter Kievit   -   Waardeer Dr. Kievit op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Sheba Ahmed (BIG 19061503601)

HartKliniek Cardioloog Sheba Ahmed

Sheba Ahmed studeerde geneeskunde aan de Universteit Leiden en werd in het Universitair Medisch Centrum Groningen opgeleid tot cardioloog met aandacht voor de niet-invasieve beeldvorming. Tevens promoveerde zij aan het UMCG op de veiligheid en werkzaamheid van amiodaron voor de preventie van boezemfibrilleren. Dr Ahmed:"Het diagnosticeren en behandelen van hart-en vaatziekten blijven de hoeksteen van het werk als cardioloog. Preventie en het streven naar een gezonde(re) levensstijl bijvoorbeeld met behulp van hartrevalidatie spelen echter ook een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse cardiologische praktijk. Door tijd en aandacht te kunnen geven aan de mens achter de patient biedt de Hartkliniek mij de mogelijkheid om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. De patient kan hierdoor niet alleen rekenen op excellente cardiologische zorg in al zijn facetten, maar is hij of zij een werkelijke partner in de eigen behandeling.”

Curriculum Dr Sheba Ahmed   -   Waardeer Dr. Ahmed op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Bettina Massaar - Hagen  (BIG 59056604501)

hartkliniek cardioloog Bettina Massaar Hagen

Bettina Massaar-Hagen heeft in Duitsland geneeskunde gestudeerd, succesvol afgerond in 2000 als internist en in 2002 als cardioloog. Na haar afstuderen heeft zij haar echtgenoot gevolgd naar Nederland. Sinds november 2002 werkt zij in de regio Zuid Holland en Utrecht als cardioloog. Haar speciale belangstelling gaat uit naar imaging, revalidatie, preventie en vrouwen cardiologie. Voor het imaging deel is zij Europees gecertificeerd. Bettina Massaar hecht waarde aan de patiënt-arts relatie.Het gesprek is voor haar de basis van individuele zorg.

Curriculum Bettina Massaar - Hagen   -   Waardeer Bettina Massaar - Hagen op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Denise Muijs-Kolditz  (BIG 19909231201)

hartkliniek cardioloog Denise Muijs

Dr. D.P. Muijs-Kolditz is opgeleid in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en deed tijdens haar opleiding geneeskunde wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van ritmestoornissen bij kinderen en volwassenen en naar de embryonale ontwikkeling van het geleidingssysteem van het hart. Zij promoveerde nog voordat zij startte met haar opleiding tot Cardioloog in 2009 op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden.

Sinds 2015 is zij Cardioloog en werkte tot eind 2018 in het MC Zuiderzee ziekenhuis te Lelystad en daarna in het Diakonessenhuis te Utrecht. Zij is algemeen cardioloog en heeft daarnaast speciale interesse in ritmestoornissen, het verrichten van pacemaker-implantaties, hartfalen en het vrouwenhart. Per september 2019 besloot zij haar werkzaamheden als Cardioloog voort te zetten bij de HartKliniek en keert zij ook terug naar Lelystad. Na ruime ervaring in verscheidene perifere centra, hecht zij binnen haar praktijk de meeste waarde aan het opbouwen en onderhouden van goede en bestendige arts-patient relaties en is zij graag de behandelaar van het begin tot het einde van een behandeling. Met deze overstap heeft zij meer ruimte voor de essentiële aandacht en tijd in het gesprek met haar patiënten en komt kennis en ervaring maximaal tot zijn recht met daardoor cardiologische zorg van topkwaliteit die voor iedereen toegankelijk is. Als lid van de vakgroep cardiologie van de HartKliniek, streeft zij ernaar om in een optimale en rustige omgeving excellente cardiologische behandelingen te kunnen bieden, waarin de patient de belangrijkste aandeelhouder van zijn/haar behandeling is.

Curriculum Vitae Denise Muijs   -   Waardeer Denise Muijs op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Lennart Bongartz  (BIG 49065478901)

hartkliniek cardioloog lennart bongartz

Lennart Bongartz is opgeleid tot cardioloog in het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het UMC Utrecht. In het laatste opleidingsjaar specialiseerde hij zich in ritmestoornissen en cardiale device-therapie (pacemaker, loop recorder, ICD). Daarnaast hebben hartfalen, secundaire preventie en zorg-ICT zijn interesse. Hij koos voor Hartkliniek om cardiologische zorg te kunnen leveren in een setting waar ruimte en tijd is om door te kunnen vragen, maar ook om voldoende uitleg te geven. "Veel aandoeningen van het hart hebben een relatie met processen of ziekten die in de rest van het lichaam plaatsvinden. Voor de dokter en de patient is het van belang hier een goed beeld van te krijgen om een passende behandeling te zoeken. Er is soms geen primair hartprobleem, maar aan de boodschap "het is niet het hart" zonder verdere uitleg of plan van aanpak hebben patienten weinig houvast. Als er wel een primair hartprobleem is, is er de tijd en ruimte om patienten de noodzakelijke uitleg te geven over de hartziekte, maar ook om alle vragen te beantwoorden en de behandeldoelen te bespreken. Patienten willen vaak niet "nog een pilletje erbij", maar een goed gesprek. Wederzijds begrip maakt dat mensen beter met hun ziekte om kunnen gaan."

Curriculum Vitae Lennart Bongartz   -   Waardeer Lennart Bongartz op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Sanne Stortenbeeker  (BIG 99065550101)

hartkliniek cardioloog sannestortenbeeker

Ik ben Sanne Stortenbeeker. Mijn opleiding tot cardioloog heb ik gevolgd in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Ik heb mij gespecialiseerd in beeldvorming van het hart, met name echocardiografie, waarin ik Europees gecertificeerd ben. In de zorg voor patiënten is naast kennis, aandacht voor de patiënt van essentieel belang. Bij de Hartkliniek is er tijd om deze aandacht te geven. Na de diagnostiek kan je zo het belang van bepaalde leefstijl aanpassingen of behandelingen goed bespreken en in overleg met patiënt de voor hem of haar beste zorg leveren. Zo komt de patiënt weer centraal en wordt leidend in de zorg.

Curriculum Vitae Sanne Stortenbeeker   -   Waardeer Sanne Stortenbeeker op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Jacco Karper  (BIG 99917867601)

hartkliniek cardioloog jacco karper2

Jacco Karper groeide op in Friesland en Groningen, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en ronde daar ook zijn promotieonderzoek af naar de rol van het immuunsysteem in hart- en vaatziekten. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werd hij opgeleid tot cardioloog met bijzondere aandacht voor niet-invasieve beeldvorming en erfelijke hartziekten. Hij is internationaal gecertificeerd op het gebied van echo, CT en cardiale MRI. "Bij HartKliniek Groningen staat de patiënt echt centraal: we werken in een kleinschalig team met korte lijnen en veel persoonlijke aandacht. Het streven is de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. We zorgen er daarom voor dat mensen op korte termijn gezien kunnen worden en nemen echt de tijd voor de patiënt. Zo gaan we samen met de patiënt op zoek naar de juiste behandeling voor zijn of haar specifieke situatie".

Curriculum Vitae Jacco Karper

Cardioloog Laura Boudestein  (BIG 29060268201)

hartkliniek cardioloog laura boudestein

Laura Boudestein heeft eerst de HBO verpleegkunde opleiding in Utrecht afgerond, nadat ze een aantal malen was uitgeloot voor de opleiding geneeskunde was dit een goed alternatief. De belangrijkste reden om geneeskunde te willen gaan studeren was namelijk contact met patienten. Nadat ze verpleegkundige was geworden bleef de geneeskunde lonken en kreeg ze de kans om een versneld en intensief traject te volgen tot arts aan de Universiteit van Utrecht. In het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is ze opgeleid tot algemeen cardioloog met als aandachtsgebied de beeldvorming met name echo cor. Ze werkt op het moment op meerdere locaties van HartKliniek, in Lelystad, Zandvoort en Hoorn. Het leuke aan werken bij HartKliniek is dat ze de tijd heeft om onderzoeken van patiënten zelf uit te voeren en te begeleiden en veel contact met de patiënt heeft. Als lid van de vakgroep cardiologie van HartKliniek Nederland streeft zij ernaar om goede en betrouwbare cardiale zorg op maat te geven, met aandacht en tijd voor elke patiënt.

Curriculum Vitae Laura Boudestein   -   Waardeer Laura Boudestein op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Tommy Liu  (BIG 19064913701))

hartkliniek cardioloog tommy liu4

T.K.K. Liu is een bevlogen interventiecardioloog. Hij is de eerste in het Hagaziekenhuis opgeleide cardioloog en aldaar gespecialiseerd tot interventiecardioloog. Naast het spreken van patienten op het spreekuur, verricht hij dotterprocedures in het Hagaziekenhuis te Den Haag. Hij is tevens gespecialiseerd in verrichten van invasieve onderzoeken en de computationele technieken als Quantitative Flow Ratio (QFR) om de significantie van vernauwingen in de kransslagaderen aan te tonen. Op deze gebieden verricht hij in het Hagaziekenhuis in samenwerking met Medis medical systems ook onderzoek in samenwerking met ziekenhuizen in het buitenland.

Curriculum Vitae Tommy Liu

Cardioloog Sophie van der Veen  (BIG 39061518801))

hartkliniek cardioloog Sophie van der Veen

Sophie van der Veen deed haar opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgeleid tot cardioloog in het UMC Utrecht. Aanvullend rondde zij een 2-jarig fellowship cardiale beeldvorming af in het MST Enschede. Zij specialiseerde zich in de echocardiografie, slokdarmechocardiografie (beide met Europese certificering), cardiale MRI en cardiale CT. De cardiologie is een dynamisch vak dat zich in de jaren snel ontwikkelt, daardoor blijft het een heel interessant vak en kunnen verdere verbeteringen in de zorg voor patiënten met een hartaandoening plaatsvinden. De veilige omgeving in de Hartkliniek met directe diagnostiek en uitslagen bieden een goede mogelijkheid om optimale patiëntenzorg te leveren. Daarnaast streven wij ernaar de patiënt duidelijke uitleg te geven met waar mogelijk adviezen en handvatten voor de toekomst zodat de patiënt met vertrouwen naar huis gaat.

Curriculum Vitae Sophie van der Veen

Cardioloog Dr. David Haitsma  (BIG 79048905901)

hartkliniek cardioloog David Haitsma

David Haitsma is een gepassioneerde cardioloog die zijn opleiding in Rotterdam heeft gevolgd en ook daar is op geleid tot algemeen cardioloog. Later heeft hij de opleiding tot Electrofysioloog afgerond. Hij heeft hierdoor een zeer gedegen kennis van de impact die ritme stoornissen kunnen hebben als ook van de mogelijke behandelingen. Verder heeft hij ruime ervaring in verschillende ziekenhuizen opgedaan waarbij het hem duidelijk werd dat de persoonlijke zorg en aandacht; vaak een ondergeschikte rol kent in de standaard zorg. Deze heeft hij nu hier gevonden in een groep met gelijkgestemden collega’s om u die zorg te bieden.

Algemeen- en genetisch cardioloog Bert Baars  (BIG 99019747501)

hartkliniek cardioloog Bert Baars

Hubert F. Baars groeide op in Nederland en haalde zijn artsexamen in 1985 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde de militaire diensttijd als arts-officier in het Militair Hospitaal te Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde. In 1987 ving de officiële opleiding aan tot cardioloog in het Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1993 werd hij geregistreerd als algemeen cardioloog.

In 1994 kreeg Baars een full time aanstelling als algemeen cardioloog in het toenmalige Maria Ziekenhuis te Tilburg, tegenwoordig het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In de jaren die volgden specialiseerde Baars zich geleidelijk aan in de genetische cardiologie, het subspecialisme dat zich bezig houdt met erfelijke hartziekten.

In 2006 resulteerde deze ontwikkeling in de oprichting van de cardiogenetica kliniek Brabant in nauwe samenwerking met het ETZ en de afdeling Klinische Genetica van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2008 kreeg Baars een part time aanstelling als consulterend genetisch cardioloog in het UMC Utrecht. Tegenwoordig maakt hij nog steeds deel uit van het cardiogenetica team van het UMCU waarbij genetica spreekuur wordt gedaan in de, met het UMCU geassocieerde, Bergman Clinics te Bilthoven.

Tevens is Baars consultant in enkele grote, niet Universitaire opleidingsziekenhuizen, i.c. het HagaZiekenhuis van Den Haag, het OLVG te Amsterdam en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.

In 2016 richtte Baars en zijn partner PsyCaGen-Clinics op in Delft, een klein expertise- en onderwijs centrum voor psychotherapie, cardiologie en genetica.

In 2019 opende Baars met een collega en een tweetal zakenpartners de DNA Kliniek Den Haag te Rijswijk.

Baars is de editor in chief van het tekstboek “Clinical Cardiogenetics” dat in 2011 voor het eerst werd uitgegeven. In 2016 werd de tweede editie van het boek gepubliceerd met bijdragen van vele “worldwide leading experts” op hun eigen deelgebieden. De derde editie zal medio 2019 worden uitgegeven.

Baars is tevens lid van de editorial board van het internet tijdschrift Cardiogenetics.it.

In 2018 werd hij benoemd tot Fellow of the European Society of Cardiology, een eretitel voor geleverde prestaties op het gebied van de cardiologie.

Curriculum Vitae Bert Baars   -   Waardeer Bert Baars op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Sinem Kiliç  (BIG 19914010201)

hartkliniek cardioloog Sinem Kilic

Sinem Kiliç studeerde geneeskunde aan het UMC St Radboud in Nijmegen en is gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. De titel van het proefschrift is: Therapeutic Challenges in ST-Elevation Myocardial Infarction. Zij is opgeleid tot cardioloog in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Speciale aandacht heeft zij voor de cardiovasculaire beeldvorming (transthoracale echocardiogram, CT-coronairen, PET-CT/SPECT-CT scan van het hart en slokdarm echocardiogram), hartfalen en het vrouwenhart. Voor mij is het belangrijke dat goede zorg voor iedereen beschikbaar is in een setting waarbij ruimte is om voldoende aandacht en uitleg te geven aan patiënten. De Hartkliniek is de optimale omgeving voor het leveren van toegankelijke cardiologische zorg van topkwaliteit.

Curriculum Vitae Dr. Sinem Kiliç

Cardioloog Marc Bouter  (BIG 59052834801)

hartkliniek cardioloog Marc Bouter

Ik ben Marc Bouter en heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na het behalen van het arts-examen in 2000 heb ik enkele jaren klinische ervaring opgedaan als arts-assistent op de SEH en IC. Vervolgens heb ik 7 jaar in de geneesmiddelenindustrie gewerkt. Dit bedrijf ontwikkelde innovatieve cardiovasculaire geneesmiddelen. In deze periode heb ik de liefde voor het specialisme cardiologie ontdekt. De opleiding tot cardioloog heb ik in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam volbracht. In 2017 ben ik als algemeen cardioloog in het Maasstad Ziekenhuis gaan werken. Gedurende twee jaar heb ik veel ervaring en kennis opgedaan van beeldvormende technieken zoals CT en MRI. Ik heb Europees gecertificeerd voor echocardiografie en slokdarmechocardiografie. In 2019 en 2020 ben ik werkzaam geweest als chef de clinique cardiologie in het Diakonessenhuis in Utrecht.

Ik ben een algemeen cardioloog met een holistische blik. Ik geloof in de effectiviteit van kleinschaligere zorg van hoge kwaliteit dichtbij de patiënt. Hierdoor is er meer tijd en aandacht. Het hoogste doel is een tevreden patient. Hartkliniek biedt deze omgeving.

Curriculum Vitae Marc Bouter   -   Waardeer Marc Bouter op Zorgkaart Nederland

Cardioloog Dr. Jan Leendert Brouwer  (BIG 19052569801)

hartkliniek cardioloog JanLeendertBrouwer

Jan Leendert Brouwer is opgeleid als arts in Groningen en als cardioloog in Nijmegen. Hij heeft in Groningen gewerkt op de afdeling hematologie/ vasculaire geneeskunde waar hij promotieonderzoek heeft gedaan naar stollingsafwijkingen als oorzaak van hart- en vaatziekten bij patiënten op jonge leeftijd.

Hij heeft veel ervaring opgedaan in ziekenhuizen als cardioloog en als bestuurder. Hij werkt als medisch directeur van een internationale onderzoeksinstelling en heeft meerdere artikelen geschreven. Vanwege zijn achtergrond in de interne geneeskunde en dan met name de vasculaire geneeskunde, houdt hij zich vooral bezig met preventieve cardiologie.

Jan Leendert houdt van een persoonlijke aanpak. Zijn onderzoekende geest zorgt ervoor dat hij alles tot de bodem uitzoekt samen met u. Hij is vriendelijk, betrokken en efficiënt.

Curriculum Vitae Dr. Jan Leendert Brouwer   -   Waardeer Dr. Jan Leendert Brouwer op Zorgkaart Nederland

Alle medisch specialisten die werkzaam zijn in HartKliniek, werken in loondienst volgens de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten). Wij vinden dat een dienstverband in loondienst veel beter past bij een moderne manier van werken. Minder overbodige handelingen en meer aandacht voor de kwaliteit van patiëntenzorg.