24 uurs bloeddrukmeting

 

Eerstelijnsdiagnostiek in HartKliniek zonder consult cardioloog

Ook voor eerstelijns-diagnostiek hebben wij een verwijsbrief nodig. Verwijzing kan ook via ZorgDomein. Deze onderzoeken bieden wij uitsluitend aan op afspraak. Uw patiënt kan zelf bellen voor een afspraak met: 088 - 500 2000

Verwijsindicaties

  • Aantonen / uitsluiten hypertensie
  • Meting van behandelingseffect
  • Wittejassen effect/hypertensie 

Indicaties nader uiteengezet

Thuis- of 24-uursmeting heeft vooral zinvol als u op grond van de in de spreekkamer gemeten bloeddruk en het risicoprofiel moet beslissen om wel of geen behandeling te starten, of om de behandeling te wijzigen. Bij een relevant wittejasseneffect kan u afzien van behandeling. U kunt dit onderzoek ook gebruiken om een wittejasseneffect uit te sluiten bij alle patiënten met een verhoogde praktijkbloeddruk. Met prevalentiecijfers van het wittejasseneffect en een wittejassenhypertensie tot wel zo'n 25%.

Methode verwijzen en procedure

U geeft uw patiënt de verwijsbrief mee of stuurt deze via Zorgdomein (of anders) naar HartKliniek. Patiënt belt zelf voor de afspraak via 088 - 500 2000. Uiteraard kan uw doktersassistente de afspraak ook maken. Via zorgdomein verwijzen is ook mogelijk. Instructie vindt plaats in HartKliniek. De 24 uurs bloeddrukregistratie wordt beoordeeld door de cardioloog. U krijgt de uitslag dezelfde dag via edifact/zorgmail. De uitslag wordt niet met uw patiënt besproken. U geeft patiënt de uitslag. Er wordt geen consult cardioloog verricht en er wordt door HartKliniek geen DBC gedeclareerd.

Inhoud verwijsbrief

  • Actuele medicatie
  • Relevante voorgeschiedenis