Holter of memo (event)recorder

Supersnelle eerstelijnsdiagnostiek. Beoordeling door cardioloog binnen 24uur op uw bureau (na inleveren recorder)

Ook voor eerstelijns-diagnostiek hebben wij een verwijsbrief nodig. Verwijzing kan ook via ZorgDomein. Deze onderzoeken bieden wij uitsluitend aan op afspraak. Uw patiënt kan zelf bellen voor een afspraak met: 088 - 500 2000.

Verwijsindicaties

  • Hartkloppingen
  • Snelle pols eci
  • Duizelingen
  • Wegrakingen 

Contra-indicaties

Geen

Kiezen tussen Holter of Eventrecoder

 

Meestal is een eventrecorder de beste keuze (NHG standaard). Kies voor een continue holter-registratie indien u vermoeden heeft op bijvoorbeeld paroxismaal atriumfibrilleren als uw patiënt frequent aanvallen heeft. Een 24 uurs holter maakt een 24 uur continue ecg-registratie-opname om het probleem “te vangen”, een 48 uurs-holter registreert 48 uur. Kies bij minder frequente aanvallen voor een eventrecorder (memorecorder). Bij een eventrecorder maakt uw patiënt zelf, steeds op het moment van klachten, een kortdurende registratie. Overleg eventueel met de cardioloog via de collega-lijn 088 – 500 2010.

Over hartritmestoornissen

Een abnormale hartslag kan worden veroorzaakt door exogene (buiten het hart gelegen) oorzaken en door afwijkingen van het hart zelf. Men onderscheidt bradycardie (frequentie <60/min), tachycardie (frequentie >100/min) en een normale frequentie (60-100/min). Daarbij kan de hartslag regelmatig of onregelmatig zijn. Bradycardie kan berusten op een normaal sinusritme, bijvoorbeeld bij sporters, of het gevolg zijn van extracardiale oorzaken als medicatie of hypothyreoïdie. Cardiale oorzaken zijn: een zieke SA-knoop – bij het sick-sinus syndrome wordt de bradycardie afgewisseld met tachycardie – en geleidingsstoornissen – het atrioventriculaire blok. Tachycardie kan berusten op een toegenomen frequentie van de SA-knoop of op abnormale prikkelvorming of -geleiding. Een sinustachycardie komt meestal voor als reactie van een gezond hart op een extracardiale oorzaak: inspanning, pijn, maar ook bij hyperthyreoïdie, anemie, hypoxie of zeldzamere metabole afwijkingen als feochromocytoom. Een sinustachycardie komt ook vaak voor bij paniekaanvallen of bij angst in het algemeen.

Aanvallen van hartkloppingen met een abrupt begin en einde berusten meestal op een re-entry-tachycardie. Men onderscheidt supraventriculaire stoornissen die in de atria, AV-knoop of bundel van His ontstaan en ventriculaire stoornissen. Ventriculaire (kamer) ritmestoornissen komen vaak voor in een beschadigd hart, zoals bij ischemie of cardiomyopathie. Een kamertachycardie is een ernstige, soms levensbedreigende aandoening. Supraventriculaire ritmestoornissen kunnen ontstaan in de boezems (boezemtachycardie, boezemflutter en boezemfibrilleren) of de atrioventriculaire overgang (AVNRT). De zeldzamere atrioventriculaire cirkeltachycardie (AVRT, het Wolff-Parkinson-Whitesyndroom) maakt gebruik van een abnormale verbinding tussen boezem en kamer.

Methode verwijzen en procedure

U geeft uw patiënt de verwijsbrief (handgeschreven op uw eigen papier zo u dat wenst) mee of stuurt deze via ZorgDomein. U vraagt uw patiënt om zelf te bellen met HartKliniek voor de afspraak. Het telefoonnummer van HartKliniek is 088 - 500 2000. Uiteraard kan uw doktersassistente de afspraak ook maken. Er wordt in HartKliniek geen consult cardioloog verricht en er wordt door HartKliniek geen DBC gedeclareerd.

Snelheid in beoordeling en terugkoppeling

De holter of eventrecorder wordt, nadat deze bij HartKliniek is ingeleverd door uw patiënt, dezelfde dag beoordeeld door de cardioloog. De uitslag ontvangt u binnen 24uur. De uitslag wordt alleen naar u gecommuniceerd. De uitslag wordt niet medegedeeld aan uw patiënt.

Inhoud verwijsbrief

 

  • Alleen actuele medicatie