Meeluister-consult

Zorg op de juiste plek

HartKliniek biedt u de mogelijkheid van overleg op afstand. Tijdens het huisarts-spreekuur belt u, in het bijzijn en samen met uw patiënt, naar onze cardioloog. Uiteraard heeft u hiervoor de toestemming van uw patiënt gekregen. Onze cardioloog neemt op, krijgt u beiden tegelijk aan de lijn en staat u beiden te woord. Er wordt dan als het ware een 'conference-call met z'n drieen' gevoerd waarbij aanwezig zijn de huisarts, de patiënt én de cardioloog van HartKliniek. Met z'n drieen wordt een diagnose met behandelplan opgesteld en wordt er besloten of het wel of niet zin heeft om te verwijzen naar HartKliniek.

Doelmatige samenhang

Vanuit uw gids/spilfunctie kan u via een 'meeluister-consult' op zoek gaan naar een model waarin cardiale zorg doelmatig, tijdig en gepast wordt ingezet. Als de cardioloog bijvoorbeeld, net als u,  vindt dat doorverwijzen of een ingreep niet nodig is, dan vergroot dat het vertrouwen dat uw patiënt in u heeft.

Minder naar het ziekenhuis en meer zorg in de buurt

Als u een mogelijke hartklacht niet direct kan duiden of niet zeker weet of u er goed aan doet uw patiënt te laten opnemen (twijfelgevallen), kan u via een meeluister-consult samen met onze cardioloog besluiten of uw patiënt bij u kan blijven, beter naar HartKliniek komt of naar het ziekenhuis moet. Dit scheelt veel onnodige handelingen en onderzoeken. Het meeluister-consult bevordert substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg en wordt ingezet in plaats van of ter voorkoming van onzinnige zorg.

HartKliniek cardioloog Chris Hie: “Voor mij is een meeluister-consult leerzaam. Nu ben ik er als het ware bij in uw spreekkamer en ondervind ik hoe complex het werk van een huisarts wel niet is.”