Organisatiestructuur HartKliniek-Groep

EUCURA logo         HartKliniek Nederland logo

Stichting Eucura

Stichting Eucura (gevestigd te Almere, kvk 53496914) is een door het ministerie van VWS erkende WTZi instelling. Zij levert medisch specialistische zorg op het gebied van onder andere hart en vaatziekten. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

Stichting Eucura heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit:

 • Menno  Baars
 • Chris Hie

De Stichting Eucura kent een Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Andre Piso
 • Paul Kemps
 • vacature

HartKliniek Nederland

 logo HartKliniek Nederland

HartKliniek Nederland (HK Nederland BV is gevestigd te Almere, kvk 58600515) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten, die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patient en de verwijzer en het leveren van kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid. De directie wordt gevormd door:

 • Menno Baars, algemeen directeur
 • Willem Baars, operationeel Directeur
 • Chris Hie, medisch Directeur

De directie van HK Nederland BV is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle geleverde zorg door de gehele HartKliniek organisatie. Aangaande de door haar geleverde zorg, die valt onder de Zorgverzekeringswet, legt zij verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de Stichting Eucura. Direct onder de directie staat het Management Team (MT). Het MT wordt gevormd door:

 • Tamara Bok
 • Matty Haak

AGB code HartKliniek: 22-220473

HartKlinieken Almere, Dronten en Lelystad

 Hartkliniek logo WEB RGB

HK Flevoland BV (gevestigd te Almere, kvk 58600639) is een volle dochter van HK Nederland bv en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locaties van HartKliniek in Almere, Gemeente Dronten en Lelystad.

HartKliniek Amsterdam Zuid Oost

 amsterdam 

HartKliniek Amsterdam BV (gevestigd te Amersfoort, kvk 66419360) is een deelname van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend in Amsterdam ZuidOost. 

HartKliniek Zandvoort

HartKliniek Zandvoort

HartKliniek Kennemerland Zuid BV (gevestigd te Amersfoort, kvk 68542607) is een deelname van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locatie van HartKliniek in Zandvoort.

Vakgroep Cardiologie

De professionele autonomie van de medisch specialist is gewaarborgd in een vakgroep bestaande uit BIG-geregistreerde en praktiserende cardiologen. De medisch specialist heeft een individuele professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in HartKliniek, waaronder het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg. Ieder lid van de vakgroep heeft een persoonlijke niet-overdraagbare verantwoordelijkheid jegens de patiënt, aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch-specialistisch handelen. De vakgroep bestaat uit:

 • Sinan Altuntas, cardioloog
 • Chris Hie, cardioloog, voorzitter
 • Menno Baars, cardioloog
 • Edward Gabeler, cardioloog
 • Jakub Regieli, cardioloog