Samenwerking met stichting Eucura en organisatiestructuur van de HartKliniek-groep

EUCURA logo         HartKliniek Nederland logo

Stichting Eucura

Stichting Eucura (gevestigd te Almere, kvk 53496914) is een door het ministerie van VWS erkende WTZi instelling. Zij levert medisch specialistische zorg op het gebied van onder andere hart en vaatziekten. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

Stichting Eucura heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit:

 • Menno  Baars
 • Chris Hie

De Stichting Eucura kent een Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Andre Piso
 • Paul Kemps
 • vacature

HartKliniek-groep

Onder HartKliniek-groep ('HartKliniek') worden alle instellingen voor medisch specialistische cardiologiezorg (ZBC's, Zelfstandige Behandel Centra) verstaan van HartKliniek Nederland (HK Nederland BV) alsmede alle ZBC's voor medisch specialistische cardiologiezorg waarin HK Nederland BV een deelneming heeft van minstens 50%.

HartKliniek Nederland

 logo HartKliniek Nederland

HartKliniek Nederland (HK Nederland BV is gevestigd te Almere, kvk 58600515) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten, die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patient en de verwijzer en het leveren van kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid. De Directie wordt gevormd door:

 • Menno Baars, CEO
 • Willem Baars, COO
 • Matty Haak, CQO
 • Leo Schreuders, CFO

Aangaande de medische kwaliteit van de door HartKliniek geleverde zorg, die valt onder de Zorgverzekeringswet, legt de Directie verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de Stichting Eucura.

AGB code HartKliniek: 22-220473

HartKlinieken Almere, Dronten en Lelystad

 Hartkliniek logo WEB RGB

HK Flevoland BV (gevestigd te Almere, kvk 58600639) is een 100% dochter van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locaties van HartKliniek in Almere, Gemeente Dronten en Lelystad.

HartKliniek Amsterdam Zuid Oost

 amsterdam 

HartKliniek Amsterdam BV (gevestigd te Amersfoort, kvk 66419360) is een 100% dochter van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend in Amsterdam ZuidOost. 

HartKliniek Zandvoort

HartKliniek Zandvoort

HartKliniek Kennemerland Zuid BV (gevestigd te Amersfoort, kvk 68542607) is een 100% dochter van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locatie van HartKliniek in Zandvoort.

Vakgroep Cardiologie

De professionele autonomie van de medisch specialist is gewaarborgd in een vakgroep bestaande uit BIG-geregistreerde en praktiserende cardiologen. De medisch specialist heeft een individuele professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in HartKliniek, waaronder het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg. Ieder lid van de vakgroep heeft een persoonlijke niet-overdraagbare verantwoordelijkheid jegens de patiënt, aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch-specialistisch handelen. De vakgroep bestaat uit:

 • Sinan Altuntas, cardioloog
 • Chris Hie, cardioloog, voorzitter
 • Menno Baars, cardioloog
 • Edward Gabeler, cardioloog
 • Jakub Regieli, cardioloog