Organisatiestructuur HK Groep

HK Groep

De HartKliniek organisatie is een keten van Zelfstandige Behandelcentra voor hart en vaatziekten in Nederland. Stichting Eucura contracteert de zorg. De werkmaatschappijen verrichten cardiologiezorg in subcontractment voor Stichting Eucura.

Stichting Eucura

EUCURA logo

De Stichting Eucura (gevestigd te Almere, kvk 53496914) is een door het ministerie van VWS erkende WTZi instelling. Zij levert medisch specialistische zorg op het gebied van onder andere hart en vaatziekten. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

De Stichting Eucura heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit:

 • W.A. Baars, bestuurslid
 • C.H. Hie, bestuurslid

De Stichting Eucura kent een Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Paul Kemps, huisarts
 • Frank van den Bos, managing consultant gezondheidszorg
 • vacature

HartKliniek Nederland

 logo HartKliniek Nederland

HartKliniek Nederland (HK Nederland BV is gevestigd te Almere, kvk 58600515) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten, die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patient en de verwijzer en het leveren van kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid. De directie wordt gevormd door:

 • M.W. Baars, algemeen directeur
 • M. Visser, operationeel & financieel directeur

De directie van HK Nederland BV is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle geleverde zorg door de gehele HartKliniek organisatie. Aangaande de door haar geleverde zorg, die valt onder de Zorgverzekeringswet, legt zij verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de Stichting Eucura.

HartKliniek Flevoland

 Hartkliniek logo WEB RGB

HK Flevoland BV (gevestigd te Almere, kvk 58600639) is een volle dochter van HK Nederland bv en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locaties van HartKliniek Flevoland (HartKliniek Almere en HartKliniek Lelystad).

HartKliniek Amsterdam

 

amsterdam 

HartKliniek Amsterdam BV (gevestigd te Amersfoort, kvk 66419360) is een deelname van HK Nederland BV en is de werkmaatschappij waar vanuit de cardiologische zorg wordt verleend op de locatie van HartKliniek Amsterdam ZuidOost. 

Vakgroep Cardiologie

De professionele autonomie van de medisch specialist is gewaarborgd in een vakgroep bestaande uit BIG-geregistreerde en praktiserende cardiologen. De medisch specialist heeft een individuele professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in HartKliniek, waaronder het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg. Ieder lid van de vakgroep heeft een persoonlijke niet-overdraagbare verantwoordelijkheid jegens de patiënt, aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch-specialistisch handelen. De vakgroep bestaat uit:

 • Chris Hie, cardioloog en voorzitter Vakgroep Cardiologie HartKliniek
 • Menno Baars, cardioloog
 • Herman Mannaerts, cardioloog
 • Jakub Regieli, cardioloog