Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuwsbrieven

Aortaklepstenose

 • Waar letten cardiologen op als een aortaklep in verband met stenose gecontroleerd moet worden?
 • De belangrijkste vraag voor de cardioloog is of er een ernstige aortaklep stenose bestaat of niet, en of de klachten van de patiënt terug te voeren zijn op deze aandoening of dat er andere oorzaken meespelen.

Lees hier de nieuwsbrief


Cardiovasculaire betrokkenheid bij het long-COVID-19 syndroom

 • In de cardiologische praktijk wordt een toenemend aantal verwijzingen van patiënten ter analyse van langdurige en mogelijk cardiaal te duiden symptomen na een doorgemaakte Covid-19 infectie gezien.
 • Een toenemend aantal patiënten verwezen met een meer sportmedische hulpvraag.
 • Het long-COVID-19 syndroom is een nieuw en zich nog ontwikkelend fenomeen

Lees hier de nieuwsbrief


Patiënten met ernstig hartfalen hebben de grootste kans op overlijden tijdens ziekenhuisopname voor COVID-19

 • Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een studie met data afkomstig van meer dan 10.000 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege COVID-19.
 • Het betrof gecombineerde data afkomstig uit de CAPACITY-COVID registratie en de LEOSS studie.
 • Binnen de groep van patiënten met een cardiale voorgeschiedenis werd tevens de relatie tussen het type hartziekte en het risico op overlijden bestudeerd.

Lees hier de nieuwsbrief


Elektrolytstoornissen en het ECG

 • Aan het ECG is soms te zien dat een patiënt een elektrolytstoornis heeft.
 • Beschrijving van de achtergrond van het ECG en de activatie van het hart.
 • Voorbeelden van afwijkingen die kunnen voorkomen bij elektrolytstoornissen.

 Lees hier de nieuwsbriefCardiogenetica: het opsporen en behandelen van (mogelijke) erfelijke hartziekten

 • Indexpatiënten met (verdenking op) een erfelijke hartziekte kunnen worden verwezen naar de Polikliniek Cardiogenetica. Verwijzing kan ook geïndiceerd zijn wanneer een (potentieel) erfelijke hartziekte in de familie voorkomt. 
 • De indexpatiënt wordt in eerste instantie gezien door de genetisch cardioloog die zorg draagt voor een precieze fenotypering.
 • Wanneer de klinische diagnose erfelijke hartziekte wordt bevestigd of waarschijnlijk wordt geacht, wordt de patiënt doorverwezen naar de klinisch geneticus.

 Lees hier de nieuwsbrief


Ernstige asymptomatische aortaklepstenose

 • Aortaklepstenose is een veel voorkomende hartklepaandoening.
 • In Nederland is 5% van de doodsoorzaken aan hart- en vaatziekten toe te schrijven aan hartkleplijden, overwegend aortaklepstenose.
 • Voor de diagnose van ernstige asymptomatische aortaklepstenose moeten we het hebben van het vaststellen van een cardiale souffle door de huisarts of medisch specialist.

 Lees hier de nieuwsbrief


De behandeling van coronairlijden

 • Het is zorg om een patiënt tijdig op het cardiologisch spreekuur te laten onderzoeken om coronairlijden op te sporen.
 • Als de bloedvoorziening verminderd is door belangrijke vernauwingen, ontstaat er ischemie door een onbalans tussen vraag en aanbod.
 • Bij grotere belastingen kan dit ertoe leiden dat de hartspier minder effectief gaat functioneren. Dit kan zich onder andere uiten in angineuze klachten, ritmestoornissen en hartfalen.

 Lees hier de nieuwsbrief


De relatie tussen diastolisch hartfalen en microvasculaire coronaire vaatdysfunctie en het belang van vroegtijdige diagnose

 • Hartfalen is wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem, met op dit moment een prevalentie van 2% van de bevolking.
 • Het klinisch beeld van hartfalen wordt onderverdeeld in twee categorieën: hartfalen met een verminderde ejectie fractie en dus afgenomen pomp kracht en hartfalen met een behouden ejectie fractie en dus behoud van normale pompkracht.

 Lees hier de nieuwsbrief


Hoe om te gaan met een pacemaker/ICD bij palliatieve zorg

 • In Nederland zijn ruim 150.000 patiënten met een Cardiovascular Implanted Electronic Device (CIED) en dit aantal neemt jaarlijks toe.
 • Een pacemaker wordt gegeven voor de behandeling van bradycardie en/of geleidingsstoornissen.
 • Een ICD wordt gegeven voor de behandeling van ventriculaire ritmestoornissen met als doel plotse hartdood te voorkomen door middel van tachytherapie.

 Lees hier de nieuwsbrief