Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuwsbrieven

Hoe om te gaan met een pacemaker/ICD bij palliatieve zorg

 • In Nederland zijn ruim 150.000 patiënten met een Cardiovascular Implanted Electronic Device (CIED) en dit aantal neemt jaarlijks toe.
 • Een pacemaker wordt gegeven voor de behandeling van bradycardie en/of geleidingsstoornissen.
 • Een ICD wordt gegeven voor de behandeling van ventriculaire ritmestoornissen met als doel plotse hartdood te voorkomen door middel van tachytherapie.

 Lees hier de nieuwsbrief


Sporten met een (erfelijke) cardiomyopathie

 • Het is algemeen bekend dat sporten een gunstig effect heeft op het cardiovasculaire systeem en voor de meeste mensen leidt tot lagere morbiditeit en mortaliteit.
 • Echter, sporten is ook een belangrijke uitlokkende factor voor potentieel gevaarlijke ritmestoornissen en/of plotse dood in aanwezigheid van een cardiomyopathie bij jonge mensen.
 • Een overzicht van een aantal belangrijke (erfelijke) hartspierziekten en aanbevelingen omtrent (competitieve) sport.

 Lees hier de nieuwsbrief


Screening voor aorta en aortaklep pathologie

 • Bij patiënten die een transthoracale echo krijgen voor een andere indicatie kan er als toevalsbevinding dilatatie van de aorta worden gevonden. 
 • In gezonde volwassenen zijn de aorta diameters meestal niet groter dan 40 mm en versmallen ze naar distaal.
 • Indien er dilatatie van de thoracale aorta wordt gevonden is het belangrijk om de bloeddruk onder de 140/90 mmHg te houden met behulp van leefstijl aanpassingen en antihypertensiva om zo de shear stress te verminderen.

 Lees hier de nieuwsbrief


Stress gerelateerde palpitaties

 • Stress gerelateerde palpitaties vragen om verandering van leefstijl en bij onvoldoende effect een multidisciplinaire benadering.
 • Palpitaties of hartkloppingen kunnen een hinderlijke of zelfs beangstigende klacht zijn.

 Lees hier de nieuwsbrief


De mitralisklepstenose: een diagnostische valkuil

 • Een mitralisklepstenose is een weinig voorkomende maar wel potentieel ernstige aandoening die door de lage incidentie en de “ongebruikelijke” souffle in westerse landen gemakkelijk gemist wordt. 
 • Door migratie van mensen uit gebieden waar acuut reuma nog endemisch is, zien we toch sporadisch patiënten met een mitralisklepstenose, die echter gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden indien men niet speciaal hierop bedacht is.

 Lees hier de nieuwsbrief


Parodontitis en cardiovasculair risico…een ongelukkige relatie.

 • Dat er een samenhang bestaat tussen een chronische infectie van het paradontale systeem (parodontitis) en cardiovasculaire ziekte wordt al lang gesuggereerd.
 • In 2012 werd al een samenvatting gepubliceerd van observationele studies over de relatie tussen pocket diepte en atherosclerose welke toen een relatie suggereerde.
 • In de laatste tien jaar werd met diverse studies aangetoond dat behandeling van parodontitis cardiovasculair risico kan verminderen.
Lees hier de nieuwsbrief

Medicamenteuze behandeling van hartfalen

 • Met de vergrijzing van de populatie is de prevalentie van hartfalen in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld.
 • Ondanks een verbeterde behandeling blijft de prognose bij vastgesteld hartfalen somber.
 • In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de medicamenteuze behandeling van de diverse soorten en vormen van hartfalen.

Lees hier de nieuwsbrief


Boezemfibrilleren in de praktijk

 • Door een vergrijzing van de bevolking bezoekt een steeds groter aantal patiënten met hartfalen of cardiale problematiek de huisartsenpraktijk.
 • In een groot aantal gevallen worden deze patiënten voor verder onderzoek doorverwezen naar de cardioloog.
 • In deze nieuwsbrief worden adviezen ten aanzien van patiënten met boezemfibrilleren besproken.

Lees hier de nieuwsbriefWat zijn PROs en PROMs?

 • Een Patient-Reported Outcome (PRO) is een patiëntgerapporteerde (behandel)uitkomst.
 • PROs geven de mening en waardering weer van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid.
 • Voorbeelden van PROs zijn pijn, vermoeidheid, beperkingen in dagelijks functioneren, angst, depressie, of kwaliteit van leven.
 • Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten

Lees hier de nieuwsbrief