Atriumfibrilleren in 1ste lijn houden via meekijkconsult

Atriumfibrilleren in 1ste lijn houden via meekijkconsult

Atriumfibrilleren (AF) komt in de huisartsenpraktijk vaak voor. 6% van uw patiënten van 75 jaar en ouder heeft AF. De diagnose wordt bevestigd door een ECG. Soms zijn klachten aspecifiek of afwezig en wordt AF ‘bij toeval’ ontdekt tijdens een bloeddrukmeting. Indien een ECG geen AF laat zien kan een HOLTER of eventrecording de diagnose bevestigen. Het is van belang om de oorzaak en de gevolgen in het beleid te betrekken. Vaak is er immers ook sprake van hartfalen, hypertensie, diabetes mellitus, hartklepafwijkingen en/of ischemische hartziekten. Deze co-mobiditeit bepaalt mede het beleid. Ook is het van belang dat AF gepaard gaat met een groot risico op trombo-embolische complicaties zoals CVA/TIA. Om deze reden beschrijft de NHG-standaard een aantal verwijsindicaties. Een groot deel van de AF-patiënten kan namelijk heel goed in de eerste lijn blijven.

HartKliniek biedt het Meekijkconsult AF aan. Hierbij wordt in HartKliniek een eerstelijnsdiagnostiek cardiale echo gemaakt en ontvangt u, naast de beoordeling, als extra een expert-advies. U raadpleegt hiermee de cardioloog zonder dat u de patiënt heeft verwezen. De cardioloog adviseert u over eventuele aanvullende diagnostiek en over te voeren beleid. Indien het toch nodig is om patiënt te verwijzen, kunt u er voor kiezen patiënt te sturen naar het ziekenhuis of naar HartKliniek. De follow-up van AF is maatwerk en kan op basis van ons advies plaatsvinden in de eerste lijn. Herhaling van de cardiale echo wordt soms geadviseerd, soms met een tijdspanne van enkele jaren.

Een Meekijkconsult AF moet u speciaal aanvragen (dat kan ook via ZorgDomein) en alle noodzakelijke klinische gegevens dienen te zijn meegestuurd. Gegevens over klachten, uitlokkende factoren, co-morbiditeit, medicatie en laboratoriumonderzoek zijn voor de cardioloog van belang. In het lab gaat het dan om de lipiden, Hb, TSH, Creat, GFR en ALAT. Al deze factoren bepalen mede het profiel van de AF-patiënt en kunnen richting geven aan het beleid en al deze gegevens betrekt de cardioloog bij de beoordeling van het cardiale echo. De cardioloog stelt vervolgens een genuanceerde diagnose en geeft advies over het te volgen beleid in de eerste lijn.

Via Zorgdomein gemakkelijk verwijzen naar HartKliniek

HartKliniek is sinds 1 mei 2014 aangesloten bij het verwijsmodel ZorgDomein. Het verwijsproces verloopt voor huisartsen gemakkelijker. Er is nooit een wachttijd in HartKliniek: Uw patiënt kan altijd dezelfde of de eerstvolgende werkdag terecht. Naast het verwijssysteem is er ook een extra koppeling gerealiseerd. Zo wordt uw verwijzing rechtstreeks naar ons EPD verzonden en heeft u de mogelijkheid om diagnostische onderzoeken elektronisch aan te vragen. U kunt kiezen te verwijzen naar onze vestiging in Almere of Lelystad.