Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Iedere patiënt met diabetes mellitus type 2 een statine, tenzij…

W. de Grauw, C. Bakx, W. van Gerwen


Iedere patiënt met diabetes mellitus type 2 een statine, tenzij… Verwarring na twee standaarden? Huisarts Wet 2007;50(4):144-7. Doel De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (DM type 2) en Cardiovasculair risicomanagement (CVR) adviseren iedere patiënt met DM type 2 een statine voor te schrijven tenzij het risico op cardiovasculaire mortaliteit laag is. Beide standaarden hanteren echter een andere methode om dit risico te schatten. Wij wilden nagaan hoeveel patiënten vallen onder het ‘tenzij-criterium’ van de Standaard DM type 2 en die van de Standaard CVR. Methode Dwarsdoorsnedeonderzoek in het Netwerk Academische Huisartspraktijken Nijmegen CMR NMP. We gingen na welk percentage patiënten voldoet aan de criteria voor een laag risico (< 5%) op cardiovasculaire mortaliteit onder beide definities. Resultaten Van 470 DM type 2-patiënten zonder bekende hart- en vaatziekten en zonder behandeling met een statine viel 6% onder het ‘tenzij-criterium’ van de Standaard DM type 2 en 22% onder het ‘tenzij-criterium’ van de Standaard CVR. Conclusie Ongeveer 80-95% van de patiënten met DM type 2 zonder hart- en vaatziekten die nog geen statine gebruiken, komt volgens de herziene NHG-Standaarden DM type 2 en CVR in aanmerking voor behandeling met dit medicijn. Desondanks blijft naar onze mening een bewuste afweging te prefereren boven een automatisch meegegeven recept. Lastig is wel dat twee NHG-Standaarden twee verschillende wegen aangeven om tot een beslissing te komen.

Uit: Huisarts & Wetenschap, maart 2009

Hoewel het bovenstaande stuk al van een oudere datum is, blijft de discussie enigszins bestaan of voor elke individu met DM (zowel type 1 als type 2) indicatie bestaat voor een statine, ongeacht leeftijd en/of risicoprofiel.


Literatuur:

1. Het volledige artikel van W. De Grauw, C. Bakx en W. van Gerven uit Huisarts & Wetenschap, maart 2009.

2. Colhoun HM, Betteridge DJ et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2008 Jan 12;371(9607):117-25.

3. Collins R, Armitage J, Parish S et al. Heart Protection Study Collaborative Group (2003). "MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: A randomised placebo-controlled trial". Lancet. 2003;361(9374):2005–16.

4. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L,
Collins R et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet. 2008 Jan 12;371(9607):117-25.

Via Zorgdomein gemakkelijk verwijzen naar HartKliniek

HartKliniek is sinds 1 mei 2014 aangesloten bij het verwijsmodel ZorgDomein. Het verwijsproces verloopt voor huisartsen gemakkelijker. Er is nooit een wachttijd in HartKliniek: Uw patiënt kan altijd dezelfde of de eerstvolgende werkdag terecht. Naast het verwijssysteem is er ook een extra koppeling gerealiseerd. Zo wordt uw verwijzing rechtstreeks naar ons EPD verzonden en heeft u de mogelijkheid om diagnostische onderzoeken elektronisch aan te vragen. U kunt kiezen te verwijzen naar onze vestiging in Almere of Lelystad.

’Spacer’