Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Dreigende Hartschade Bij ‘Schone’ Kransslagaderen: MINOCA, De Uitdaging Van Vandaag De Dag.

 

Een dreigend hartinfarct met kans op onherstelbaar functieverlies van de hartspierpomp, is een van de grootste acute bedreigingen voor onze gezondheid. De hoofdoorzaak hiervoor is een ernstige vernauwing (stenose) van een van de kransslagaderen (coronairen). Meestal gaat het dan om het proces waarbij vettige plaques in beschadigde coronairen groeien (atherosclerose). In het klassieke geval ontstaat gestaag een ernstige vernauwing (significante stenose) of zelfs een acute volledige afsluiting (occlusie) door afzetting van een bloedstolsel op een plaque. In de diagnose is de gouden standaard nog altijd een hartkatheterisatie. Hierbij kunnen obstructieve vernauwingen worden aangetoond. Is er sprake van een significante vernauwing of zelfs een totale verstopping, dan kan tijdens een (spoed) dotter (percutane coronaire interventie, PCI) het probleem worden verholpen door middel van een ballondilatatie (oprekking van de stenose) en het plaatsten van een stent (ter ondersteuning) om het kransvat open te houden.

Steeds vaker zien we in de praktijk dat er wel sprake is van een hartinfarct maar dat er géén obstructief coronairlijden aanwezig is. Dit wordt MINOCA genoemd en staat voor ‘Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries’. In recente publicaties wordt een MINOCA incidentie beschreven van liefst 5.8%. De klachten die patiënten met een MINOCA voorafgaande aan het infarct hadden, variëren van typische pijn op de borst (angina pectoris) tot aan vage thoracale klachten. Ook de klinische presentatie is vergelijkbaar met die van patiënten met significant coronairlijden: de typische ECG veranderingen zoals ST elevatie/depressie, verhoogde troponine markers in het bloed, en wandbewegingsstoornissen op een DFE stress-echo zijn dan aanwezig.

minoca

Afbeelding: een verminderde perfusie anterolateral (links) op basis van microvasculair lijden (rechts).

Als mogelijke coronaire oorzaken van MINOCA worden coronairspasme, microvasculair coronairlijden, bridging, thrombo-embolie, coronaire dissectie en coronaire inflammatie genoemd. Als myocardiale oorzaak komen voor myocarditis, stress geïnduceerde takotsubo stunning en cardiomyopathie. Tenslotte als niet-cardiale oorzaak longembolie, stollingsziekten, sikkelcel, thallassemie en renale insufficiëntie.

De kans op mortaliteit of re-infarct bij MINOCA is het 1e jaar 5.3% en in 5 jaar liefst 10.9%. Het reduceren van deze schrikbarend hoge waarden is daarom een must.

De SWEDE-HEART Registry toonde aan dat secundaire medicamenteuze preventiestrategieën vergelijkbaar zijn met de populatie die behandeld-wordt voor wél obstructief coronairlijden. Namelijk betablokker, statine, ace-remmer/ aldosteron receptor blokker, en duale antiplaatjes remmers, waarbij gelukkig effectieve risicoreductie wordt verkregen.

Net als bij hartfalen, wordt ook bij MINOCA, de diagnose gesteld door een opsomming van geobjectiveerde parameters, waarbij de resultante leidt tot het instellen van optimale preventieve maatregelen en behoud van een gezonde (cardiale) conditie. Awareness bij de patiënt en samenwerking tussen huisarts en cardioloog is hierin onontbeerlijk om tijdig secundaire gezondheidswinst te kunnen waarborgen.


Dr. Edward Gabeler, Cardioloog HartKliniek


Heeft u een inhoudelijke vraag over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Stuurt u dan gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..