Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Second opinion bij HartKliniek: cardiologische expertise met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat iedere patiënt in Nederland het recht heeft om een second opinion aan te vragen. Bij een second opinion (letterlijk: tweede mening) wordt het oordeel van een andere arts gevraagd over de bevindingen van de eigen behandelende dokter.

Hoe vaak hebben patiënten behoefte aan een second opinion?
Eind 2016 heeft de Patiëntenfederatie Nederland de ‘Meldactie second opinion’ uitgevoerd, waarvan de bevindingen in februari 2017 zijn gepubliceerd. Van de 8408 deelnemers aan de meldactie gaf 28% aan in de twee voorgaande jaren behoefte te hebben gehad aan een second opinion. Van deze 2341 deelnemers heeft uiteindelijk 58% ook daadwerkelijk een second opinion aangevraagd. De redenen voor het aanvragen van een second opinion waren: graag willen weten of er meer behandelmogelijkheden zijn (40%), twijfel aan het advies van de eigen arts (29%), een ingewikkelde behandeling (16%), een zeldzame aandoening/ziekte (10%), andere redenen (27%).

Wat levert een second opinion op?
Uit de ‘Meldactie’ bleek dat de uitkomst van de second opinion in 50% van de gevallen een andere diagnose of advies opleverde dan het oordeel / advies van de behandelend arts. In 23% van de second opinions kwam de uitkomst overeen met het oordeel van de eigen arts. Los van de feitelijke uitkomst, leverde de second opinion voor het gevoel van de patiënt echter nog meer op:

  • second opinionMeer zekerheid over de juiste behandeling 49%
  • Betere informatie 37%
  • Een beter advies 28%
  • Overstap naar een andere arts 27%
  • Meer vertrouwen in de eigen arts 11%
  • Anders 20%

Uiteindelijk gaf maar liefst 89% van de deelnemers aan dat de second opinion iets opleverde. In minder dan 10% van de gevallen leverde de second opinion niets op. Bij patiënten met minder positieve ervaringen speelden lange wachttijden vaak een rol, die leidden tot uitstel van behandeling of toename van de klachten.

Wat weerhoudt patiënten er van om een second opinion aan te vragen?
Van de patiënten die in de ‘Meldactie’ aangaven behoefte te hebben gehad aan een second opinion, heeft 42% uiteindelijk geen second opinion aangevraagd. Bij een kwart van deze patiënten verdween de behoefte aan een tweede mening na een aanvullend gesprek met de eigen arts. In 20% van de gevallen durfde de patiënt de mogelijkheid van een second opinion niet te bespreken met de eigen arts. Hiervoor werden meerdere redenen aangegeven: het gevoel dat een second opinion overkomt als wantrouwen naar de eigen arts, de houding van medici nodigt niet uit om een second opinion aan te vragen, het gevoel dat onverklaarbare klachten lastig bespreekbaar te maken zijn en angst om niet serieus genomen te worden.

Wat zijn redenen om een second opinion aan te vragen bij Hartkliniek?
Het komt regelmatig voor dat patiënten met vragen blijven zitten, die niet altijd door de huisarts beantwoord kunnen worden. Bij een verwijzing naar Hartkliniek voor een second opinion wordt voor het eerste gesprek altijd een uur tijd gereserveerd in de agenda. Dit biedt de cardioloog de mogelijkheid om uitgebreid de tijd te nemen om de (eerdere) cardiologische gegevens met de patiënt te bespreken en zo nodig extra uitleg te geven. Naast het bestuderen van de gegevens van de behandelend cardioloog, wordt bij Hartkliniek ook aanvullend onderzoek verricht, waarna een advies gegeven wordt op grond van een onderbouwde tweede mening. Bij het advies worden ook altijd de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt in ogenschouw genomen.

Ook bij patiënten die nog onder behandeling zijn bij een cardioloog kan behoefte zijn aan een second opinion. Een extra mening kan wenselijk zijn over de aard en behandeling van de hartaandoening of over een voorgestelde, mogelijk risicovolle cardiologische ingreep. Patiënten die klachten blijven houden ondanks behandeling willen graag weten of er nog alternatieve behandelopties zijn.

De huisarts kan zelf ook behoefte hebben aan een tweede mening over een gestelde diagnose of ingezette behandeling. Bij Hartkliniek is expertise aanwezig die het gehele vakgebied van de cardiologie omvat.

Aanvraag en vergoeding van een second opinion bij Hartkliniek
Met een verwijzing van de huisarts of de eigen (ziekenhuis)cardioloog kunnen patiënten voor een second opinion terecht bij Hartkliniek. Het wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars, met uitzondering van het eigen risico, voor zover dat nog niet verbruikt is. Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd. De uitslag wordt gecommuniceerd naar de huisarts en, alleen als de patiënt dat wil, ook naar de eigen cardioloog. Een second opinion houdt niet in dat HartKliniek de cardiologische behandeling voortzet of overneemt.


Dr. Peter Kievit, Cardioloog HartKliniek

Heeft u een inhoudelijke vraag over het onderwerp van deze nieuwsbrief? Stuurt u dan gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.