Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuwsbrieven


Cardiogenetica: het opsporen en behandelen van (mogelijke) erfelijke hartziekten

 • Indexpatiënten met (verdenking op) een erfelijke hartziekte kunnen worden verwezen naar de Polikliniek Cardiogenetica. Verwijzing kan ook geïndiceerd zijn wanneer een (potentieel) erfelijke hartziekte in de familie voorkomt. 
 • De indexpatiënt wordt in eerste instantie gezien door de genetisch cardioloog die zorg draagt voor een precieze fenotypering.
 • Wanneer de klinische diagnose erfelijke hartziekte wordt bevestigd of waarschijnlijk wordt geacht, wordt de patiënt doorverwezen naar de klinisch geneticus.

 Lees hier de nieuwsbrief


Ernstige asymptomatische aortaklepstenose

 • Aortaklepstenose is een veel voorkomende hartklepaandoening.
 • In Nederland is 5% van de doodsoorzaken aan hart- en vaatziekten toe te schrijven aan hartkleplijden, overwegend aortaklepstenose.
 • Voor de diagnose van ernstige asymptomatische aortaklepstenose moeten we het hebben van het vaststellen van een cardiale souffle door de huisarts of medisch specialist.

 Lees hier de nieuwsbrief


De behandeling van coronairlijden

 • Het is zorg om een patiënt tijdig op het cardiologisch spreekuur te laten onderzoeken om coronairlijden op te sporen.
 • Als de bloedvoorziening verminderd is door belangrijke vernauwingen, ontstaat er ischemie door een onbalans tussen vraag en aanbod.
 • Bij grotere belastingen kan dit ertoe leiden dat de hartspier minder effectief gaat functioneren. Dit kan zich onder andere uiten in angineuze klachten, ritmestoornissen en hartfalen.

 Lees hier de nieuwsbrief


De relatie tussen diastolisch hartfalen en microvasculaire coronaire vaatdysfunctie en het belang van vroegtijdige diagnose

 • Hartfalen is wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem, met op dit moment een prevalentie van 2% van de bevolking.
 • Het klinisch beeld van hartfalen wordt onderverdeeld in twee categorieën: hartfalen met een verminderde ejectie fractie en dus afgenomen pomp kracht en hartfalen met een behouden ejectie fractie en dus behoud van normale pompkracht.

 Lees hier de nieuwsbrief


Hoe om te gaan met een pacemaker/ICD bij palliatieve zorg

 • In Nederland zijn ruim 150.000 patiënten met een Cardiovascular Implanted Electronic Device (CIED) en dit aantal neemt jaarlijks toe.
 • Een pacemaker wordt gegeven voor de behandeling van bradycardie en/of geleidingsstoornissen.
 • Een ICD wordt gegeven voor de behandeling van ventriculaire ritmestoornissen met als doel plotse hartdood te voorkomen door middel van tachytherapie.

 Lees hier de nieuwsbrief


Sporten met een (erfelijke) cardiomyopathie

 • Het is algemeen bekend dat sporten een gunstig effect heeft op het cardiovasculaire systeem en voor de meeste mensen leidt tot lagere morbiditeit en mortaliteit.
 • Echter, sporten is ook een belangrijke uitlokkende factor voor potentieel gevaarlijke ritmestoornissen en/of plotse dood in aanwezigheid van een cardiomyopathie bij jonge mensen.
 • Een overzicht van een aantal belangrijke (erfelijke) hartspierziekten en aanbevelingen omtrent (competitieve) sport.

 Lees hier de nieuwsbrief


Screening voor aorta en aortaklep pathologie

 • Bij patiënten die een transthoracale echo krijgen voor een andere indicatie kan er als toevalsbevinding dilatatie van de aorta worden gevonden. 
 • In gezonde volwassenen zijn de aorta diameters meestal niet groter dan 40 mm en versmallen ze naar distaal.
 • Indien er dilatatie van de thoracale aorta wordt gevonden is het belangrijk om de bloeddruk onder de 140/90 mmHg te houden met behulp van leefstijl aanpassingen en antihypertensiva om zo de shear stress te verminderen.

 Lees hier de nieuwsbrief


Stress gerelateerde palpitaties

 • Stress gerelateerde palpitaties vragen om verandering van leefstijl en bij onvoldoende effect een multidisciplinaire benadering.
 • Palpitaties of hartkloppingen kunnen een hinderlijke of zelfs beangstigende klacht zijn.

 Lees hier de nieuwsbrief


De mitralisklepstenose: een diagnostische valkuil

 • Een mitralisklepstenose is een weinig voorkomende maar wel potentieel ernstige aandoening die door de lage incidentie en de “ongebruikelijke” souffle in westerse landen gemakkelijk gemist wordt. 
 • Door migratie van mensen uit gebieden waar acuut reuma nog endemisch is, zien we toch sporadisch patiënten met een mitralisklepstenose, die echter gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden indien men niet speciaal hierop bedacht is.

 Lees hier de nieuwsbrief


’Spacer’