Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuwsbrieven

Parodontitis en cardiovasculair risico…een ongelukkige relatie.

 • Dat er een samenhang bestaat tussen een chronische infectie van het paradontale systeem (parodontitis) en cardiovasculaire ziekte wordt al lang gesuggereerd.
 • In 2012 werd al een samenvatting gepubliceerd van observationele studies over de relatie tussen pocket diepte en atherosclerose welke toen een relatie suggereerde.
 • In de laatste tien jaar werd met diverse studies aangetoond dat behandeling van parodontitis cardiovasculair risico kan verminderen.
Lees hier de nieuwsbrief

Medicamenteuze behandeling van hartfalen

 • Met de vergrijzing van de populatie is de prevalentie van hartfalen in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld.
 • Ondanks een verbeterde behandeling blijft de prognose bij vastgesteld hartfalen somber.
 • In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de medicamenteuze behandeling van de diverse soorten en vormen van hartfalen.

Lees hier de nieuwsbrief


Boezemfibrilleren in de praktijk

 • Door een vergrijzing van de bevolking bezoekt een steeds groter aantal patiënten met hartfalen of cardiale problematiek de huisartsenpraktijk.
 • In een groot aantal gevallen worden deze patiënten voor verder onderzoek doorverwezen naar de cardioloog.
 • In deze nieuwsbrief worden adviezen ten aanzien van patiënten met boezemfibrilleren besproken.

Lees hier de nieuwsbriefWat zijn PROs en PROMs?

 • Een Patient-Reported Outcome (PRO) is een patiëntgerapporteerde (behandel)uitkomst.
 • PROs geven de mening en waardering weer van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid.
 • Voorbeelden van PROs zijn pijn, vermoeidheid, beperkingen in dagelijks functioneren, angst, depressie, of kwaliteit van leven.
 • Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten

Lees hier de nieuwsbrief


Diagnostiek van pijn op de borst in het nieuwe decennium: is er nog een plaats voor de fietstest ?

 • In augustus 2019 is door de European Society of Cardiology een 6-stappen plan gepresenteerd voor de diagnostiek bij patiënten met borstklachten (angina pectoris, dyspnoe) verdacht voor coronairlijden.
 • Het 6-stappen plan maakt onderdeel uit van de nieuwe richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire syndromen.
 • Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen is de rol van het inspannings-ECG (fietstest) in de diagnostiek van coronairlijden ter discussie komen te staan.
 • Aan de hand van het 6-stappen plan zal geïllustreerd worden dat de diagnostische waarde van een fietstest weliswaar beperkt is, maar dat dit onderzoek ook in de huidige tijd nog steeds nuttige klinische informatie kan opleveren. 

Lees hier de nieuwsbrief


Wearables en hartritmestoornissen: een goed idee?

 • Wearables zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en maken ook een opmars richting het zorglandschap.
 • Wearables zijn “smart electronic devices” en kunnen middels verschillende sensoren een aantal biometrische parameters monitoren.
 • In deze nieuwsbrief bespreekt Lennart Bongartz de rol van wearables bij detectie van het hartritme en eventuele hartritmestoornissen.

Lees hier de nieuwsbrief


Dynamische linker ventrikel outflow tract obstructie

 • "Klachten van snel buiten adem raken na inspanning, na een heftige emotie of na het eten, met sinds de laatste tijd ook meer duizeligheid of bijna flauw vallen, en opvallende toename van deze klachten bij warm weer of bij uitdroging, kunnen passen bij een scala aan oorzaken"
 • Bovengenoemd klachtenpatroon is zeer specifiek voor de zogenaamde dynamische Linker Ventrikel Outflow Tract Obstructie (dLVOTO), op basis van een hyperdynamisch en ruim aangelegde voorste mitralisklepblad meestal in combinatie met een hartspierverdikking.
 • In deze nieuwsbrief van HartKliniek Cardioloog Dr. Edward Gabeler leest u alles over de pathofysiologische oorzaken voor het ontstaan van een dLVOTO, alsmede de mogelijke behandelingen.

Lees hier de nieuwsbrief


De Hypertrofische Cardiomyopathie - een overzicht

 • De hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een ziekte welke gekenmerkt is door een linker ventrikelhypertrofie (LVH), een verdikte hartspier.
 • Belangrijk is de anamnese, de familiegeschiedenis, het ECG en de echocardiografie om de ziekte te ontmaskeren.
 • In deze nieuwsbrief worden de vier stadia van de ziekte uitvoerig omschreven

Lees hier de nieuwsbrief


HartKliniek opent nieuwe vestiging in Hoorn

 • HartKliniek opent nieuwe vestiging in Hoorn op 26 augustus 2019
 • Nu ook in de regio West-Friesland: korte wachttijden, persoonlijke aandacht en kwaliteit, volledig cardiologisch aanbod en samenwerking met ziekenhuizen
 • HartKliniek Hoorn is telefonisch bereikbaar via 088-5002000 en is gevestigd aan Nieuwe Steen 48,1625 HV te Hoorn. Wij zijn geopend vanaf 08:30 in de ochtend tot 17:00 ’s middags.

Lees hier de nieuwsbrief


’Spacer’