Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuwsbrieven

Wat is remodeling?

 • Deze term wordt in de cardiologie gebruikt om secundaire effecten te beschrijven bij een schadelijk proces, zoals myocardinfarct of hartfalen, betreffende de vorm en functie van het hart.
 • Remodeling slaat op alle secundaire verandering en grijpt terug op cellulaire, moleculaire en genetische mechanismen. Overigens heeft de term doorgaans een negatieve connotatie.
 • In deze nieuwsbrief licht HartKliniek cardioloog Chris Hie dit onderwerp nader toe.

Lees hier de nieuwsbrief


Waarom Goede Reanimatie Zo Belangrijk Is!

 • Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatie(hart)stilstand buiten het ziekenhuis.
 • Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van professionele hulpverleners of first-responders is voor de slachtoffers van levensbelang, want de overlevingskansen van een slachtoffer nemen af met 10% per minuut.
 • Door heel Nederland worden reanimatie- en AED-cursussen gegeven, de zogenaamde BLS (Basic Life Support) - cursus. In deze cursussen wordt gewerkt volgens zeer welomschreven protocollen die tot stand komen in een internationale consensus. Lees hier de nieuwsbrief

Hartklepafwijkingen: gebruik uw stethoscoop

 • Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid van hartklepafwijkingen laag is
 • De Nationale Hartklep Awareness dag is daarom in het leven geroepen om Nederlanders meer bewust te laten worden van de klachten die kunnen wijzen op een hartklepaandoening
 • In deze nieuwsbrief beschrijft HartKliniek cardioloog Dr. Peter Kievit de aortaklepstenose, mitralisklepinsufficiëntie, het opsporen van hartklepaandoeningen en eerstelijnsdiagnostiek echocardiografie.

Lees hier de nieuwsbriefSecond opinion bij HartKliniek: cardiologische expertise met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

 • Iedere patiënt in Nederland het recht heeft om een second opinion aan te vragen.
 • Redenen voor het aanvragen van een second opinion kunnen ondermeer zijn: graag willen weten of er meer behandelmogelijkheden zijn, twijfel aan het advies van de eigen arts, een ingewikkelde behandeling of een zeldzame aandoening/ziekte.  
 • Wat levert een second opinion op? En wat weerhoudt patiënten er van om een second opinion aan te vragen?
 • Wat zijn redenen om een second opinion aan te vragen bij Hartkliniek?

Lees hier de nieuwsbrief


AV-knoop perikelen deel 2

 • Dat de AV-knoop een bijzonder orgaan is, blijkt uit het feit dat in de structuur twee gedeelten kunnen worden onderscheiden die verschillende functionele eigenschappen hebben met betrekking tot de elektrische geleiding.
 • Deze gedeelten kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van een re-entry fenomeen (tachycardie).
 • In geval van de AV-knoop heet deze tachycardie “AV-nodaal re-entry tachycardie” (AVNRT)
 • In deze nieuwbrief bespreekt HartKliniek cardioloog Chris Hie de AVNRT, voorzien van relevante ECG’s

Lees hier de nieuwsbrief


HartKliniek opent nieuwe vestiging in Den Haag

 • HartKliniek opent nieuwe vestiging in Den Haag op 8 April 2019
 • Nu ook in de regio Haaglanden: korte wachttijden, persoonlijke aandacht en kwaliteit, volledig cardiologisch aanbod en samenwerking met ziekenhuizen
 • HartKliniek Den Haag is telefonisch bereikbaar via 088-5002000 en is gevestigd aan de Laan van Oversteen 2-18, 2289 CX te Rijswijk. Wij zijn geopend dinsdag t/m donderdag vanaf 08:30 in de ochtend tot 17:00 's middags.

Lees hier de nieuwsbrief


Het mediterraan dieet is goed voor het hart

 • Onderzoek heeft aangetoond dat het traditionele mediterrane dieet het risico op hartaandoeningen vermindert.
 • Het dieet is in verband gebracht met een lager gehalte aan geoxideerd LDL-cholesterol (low-density lipoprotein) - het "slechte" cholesterol dat waarschijnlijk afzettingen in uw bloedvaten zal opbouwen.
 • De meeste, zo niet alle, grote wetenschappelijke organisaties moedigen volwassenen aan om een eetstijl aan te passen zoals die van het mediterrane dieet voor de preventie van ernst chronische ziekten.

Lees hier de nieuwsbrief


Hart- en vaatziekten bij Turkse Nederlanders

 • Hart en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor ca. 25 % van alle sterfte in Nederland

 • Niet alle mensen lopen eenzelfde risico. Geringe gezondheidsvaardigheden, veroorzaakt door anders-taligheid, lage opleiding, lage sociaal-economische status en etniciteit vormen een risicofactor voor ontstaan én complicaties van hart- en vaatziekten.

 • Hart- en vaatziekten komen vaker voor bij Nederlanders met een Turkse achtergrond dan bij autochtone Nederlanders

Lees hier de nieuwsbrief


AV-knoop perikelen deel 1

 • De atrio-ventriculaire (oftewel AV-)knoop is een vast onderdeel van het conductiesysteem van het hart. Het heeft bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld het vertragen van de geleiding van prikkels afkomstig van de hartboezem.
 • Naast de normale vertragende eigenschappen kan de AV-knoop enkele storingen vertonen waardoor er juist een toename optreedt van de prikkelgeleiding.
 • In het eerste deel van dit tweeluik omschrijft HartKliniek cardioloog CHris Hie deze storingen: het 1e- en 2e graads AV-block, voorzien van bijbehorende ECG beelden.

Lees hier de nieuwsbrief


’Spacer’